ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္း အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့ပါသည္။

News Update

လက္႐ွိအေျခအေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ ကာလအတန္ၾကာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား မ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေျပာက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA) ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆ ၁၃၇၈-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္

  ေမာင္ေတာ သတင္း ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃)

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ