ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း

19/11

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္အသီးသီးမွ
တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္း
အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး
လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့ပါသည္။

တစ္နည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (FUA) ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ (KIA) ၊ ခ်င္း (CNA) ၊ တအာင္း/ပေလာင္(TNLA) ၊ ရခိုင္ (AA) ၊ ဗမာ (ABSDF) အစ႐ွိသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္တပ္အသီးသီးမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာသူမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အရာရွိ ျဖစ္လာမည့္သင္တန္းေပးေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၎ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ယင္းဗိုလ္သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း
အားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
၎အထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) မွတက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္
ဗိုလ္ေလာင္း (၂၀) ဦးထဲမွ (၈) ဦး ( ဗိုလ္ေလာင္း ေက်ာ္ခန္႔၊ ဗိုလ္ေလာင္း ခိုင္ထြန္း၊
ဗိုလ္ေလာင္း ထက္ထက္ေအာင္ (ခ) ခိုင္ထက္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ကိုေစာတင္၊
ဗိုလ္ေလာင္း ရဲဝင္းထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ေအာင္ေအာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရန္လင္းစိုး၊
ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းသန္းႏိုင္)မွာ ၎နီရာတြင္ပင္ က်ဆံုးခရၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔အငိုက္ဖမ္း ယုတ္မာစြာတိုက္တိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သမိုင္းတြင္
မည္သည့္အခါမွေမ့ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။၎ေန႔သည္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္လိုသူမ်ားမွ ဖ်က္စီးပစ္လိုက္သည့္ေန႔တစ္ေန႔လည္း
ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ
သူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္း မ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားျခင္းသည္
ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔ဤရက္တြင္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳယင္း
က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ (ULA/AA) အေနျဖင့္ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ
ရေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

News Update

လက္႐ွိအေျခအေန

လက္႐ွိအေျခအေန
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ ကာလအတန္ၾကာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား
မ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေျပာက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ပင္႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေန႔တြင္ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္
ထိခိုက္က်ဆံုးမႈႏွင့္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅/၁၆ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ပီေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ၊ အထက္ပီ၊ ေအာက္ပီ၊ ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ား၊ ကင္းတလင္း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္လက္နက္ႀကီးလြတ္ကင္းရာေဒသသို႔ တိမ္းေ႐ွာင္လာခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္
အခ်ိဳ ႕႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္အတူေတာထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနရၿပီး စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲမ်ားလည္း႐ွိေနသည္။

ဤတိမ္းေ႐ွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအထဲမွ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူမ်ားပါဝင္ေသာ
မိသားစု ၃၀ ခန္႔ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအား မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေ႐ွာက္ထားၿပီး
စားနပ္ရိကၡာ၊ေဆးဝါး၊အဝတ္အထည္၊အေႏြးထည္ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကို
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမျမဳွပ္မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ဦးေျခေထာက္ဒဏ္ရာ(ျပင္းထန္)ရ႐ွိခဲ့မႈကိုလည္း မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ တိမ္းေ႐ွာင္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕(မည္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမသိရေသးဘဲစံုစမ္းဆဲ)အတူပါလာေၾကာင္းကိုလည္းသိ႐ွိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားရာစခန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္
တိုက္ခိုက္သည့္တိုက္ပြဲေနရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔အား တိုက္ခိုက္လာေသာမည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမဆို
တိုက္ခိုက္သြားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္မိမိတို႔
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာမ်ားမွာပိုမိုမ်ားျပား
လာဖြယ္႐ွိေနၿပီး အဆင္းရဲဆံုးေဒသတစ္ခု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ မွာ ဆက္လက္က်ဆင္းဖြယ္္႐ွိေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္တို႔၏ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အတူ
ဆာင္းရာသီကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ ရိကၡာ၊အေႏြးထည္၊
ေဆးဝါးအစ႐ွိသည္ျဖင့္လိုအပ္မႈမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္သိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္နီးစပ္ရာ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ကူညီပ့ံပိုးႏိုင္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Press Released No. 13/2016

34

United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

Press Released
No. 13/2016

20 October 2016

It is assumed that the government performance and action in responding to the incident of the assaults in Maungdaw, Northern Arakan, on 9 October 2016 in which a number of weapons from the Burmese government’s Kyikanpyin Border Guard Police (Number One) Headquarters, Kotankauk Police Outpost, and Ngakhura Local Police Office were seized and policemen were slaughtered by the Jihad killing of the savage Bengali Muslim terrorists with swords, cudgels and guns are ineffective and weak credibility.

Behind these raids, it is clearly seen that a diversionary trick has been playing to get political gain from the people of Arakan and to distract attention from the Burmese army’s using fighter jets, shelling heavy artilleries and violations of human rights in attacks in the Kachin and Northern part of Shan State to the problem of Bengali terrorists. Besides, numbers of the native Arakanese peoples who have been driving out of their homeland to leave their properties and possessions are steadily increasing day by day because of the direct threats from the oppression and enslavement of the Burmese rule, the consolidation of the Burmanization process and the exploitation of natural resources in addition to the rampage of the Bengali Islamic fundamentalist militants in Northern Arakan. Such a phenomenon is occurring not only in Arakan but in all ethnic territories.

The bordered area of the Northern Arakan and other cities including Rangoon are now suffering adverse effects as a result of Arakan’s bordering with the population explosion of Bangladesh, the excessive entering of illegal Bengali immigrants into Arakan for decades, and the neglect of the successive Burmese regimes to the Bengali’s intrusion and territorial expansion. Under the misrule and mismanagement of the Burmese regime that had failed to protect life and property of its people, indigenous peoples have been living without any feeling of security in their own territories. Furthermore, the elected NLD government is also the same as the previous military regimes that had never tried to solve the country’s problems by proper ways but use these problems as their political stratagem and trump card.

We should be aware of the consequences that there will become great territorial losses and threats to national sovereignty in the future because the Burmese government, army and police forces are implementing unnecessary tasks, the evacuation of civilians by helicopters just for show and propaganda, instead of providing full protection to secure villages and people living in Maungdaw Township. On the other hand, we doubt that the Burmese army is intentionally instigating to become this crisis. Therefore, the Burmese government and people of Arakan are humbly informed that the ULA/AA is ready for the security of people of Arakan and villages and national territory of Arakan if the Burmese government, army and police are incapable of providing effective and efficient protection for Arakan and its people.

ULA/AA Info Desk

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com
Phone: +86 180 8816 4061
+91 977 495 3234

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

12

United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA)
ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

၁၃၇၈-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္

ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဖက္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ကိုးတန္ေကာက္ ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ံုးမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လုယူခံရျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ကုလားဆိုးမ်ားမွ ေသနတ္၊ တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ဂ်ီဟတ္လုပ္ သတ္ျဖတ္ သြားျခင္း အစ႐ွိသည့္ အၾကမ္းဖက္လုယက္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္အား အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ေနပံု၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ မိပါသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုသည့္ လွည့္ကြက္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ႐ွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ားတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားမွာ တိုက္ပြဲအာ႐ံုေျပာင္းကစားကြက္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီျပႆနာအေပၚ အာ႐ံုလြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအျဖစ္ ထင္႐ွားစြာေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသ ခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ဂုတ္ေသြးစုပ္ ကြၽန္ျပဳဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ Burmanization ဘာမင္ႏိုင္ေဇး ႐ွင္းျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူေရးအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလီအစၥလမ္အေျခခံဝါဒီစစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ ထႂကြေသာင္းက်န္းလာ မႈေၾကာင့္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ဆက္ လက္ျမင့္မားလ်ွက္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔၏ ေဒသတိုင္းနီးပါးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္နယ္စပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၊ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလြန္အကြၽံခိုးဝင္ေနထိုင္မႈ၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားအား အစိုးရ အဆက္ ဆက္မွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ေသာ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ဖက္ေဒသ၊ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔တို႔သည္ ဆက္စပ္ကူးစက္ ခံစားလာေန ရၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈ၊ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေဒသခံမ်ားမွာ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ေဒသ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္လည္း ၎ျပႆနာမ်ားကို နည္းလမ္းတက် ေျဖ႐ွင္းရန္ မႀကိဳး စားဘဲ ႏိုင္ငံေရးဝွက္ဖဲတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးခ်ရန္သာ အားထုတ္ေနၾကသည္မွာ လူထုမွေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္၍ တက္လာသည့္ NLD ဦးေဆာင္အစိုးရလည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခိုင္ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၎ေဒသ တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ႐ွိေစရန္ အနီးကပ္သြားေရာက္ ၾကပ္မတ္အကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား ထိုေဒသခံအရပ္သားမ်ားအား စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လူလံုးျပမဲဆြယ္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေပးေနျခင္းမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကိုလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ပိုင္နက္ နယ္ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈမ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု မိမိတို႔သံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္လူထုအား ထိထိေရာက္ေရာက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ိဳး မျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္) နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ မျပဳလုပ္လိုပါက မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္နိမိတ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူလူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထု တို႔အား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com
Phone: +86 180 8816 4061
+91 977 495 3234

ေမာင္ေတာသတင္း

 

ေမာင္ေတာ သတင္း

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုယူဆရသူမ်ားမွသတ္ျဖတ္ၿပီး ေနရာသံုးခုတြင္လက္နက္ခဲယမ္းအမ်ားအျပားတို႔အားလုယက္ျခင္းခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ေမာင္ေတာပတ္ဝန္းက်င္၏ေနရာအခ်ိဳ ႕တြင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေဒသသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသ ႐ွိျပည္သူလူထု၏အသက္အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္တို႔ႏွင့္ထိုေဒသ၏တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊လံုၿခံဳမႈသည္ထိုေဒသအားတာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူတို႔တြင္အဓိကတာဝန္႐ွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္းမိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္၎အျဖစ္အပ်က္၊တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနီးစပ္အေနအထားတြင္႐ွိေနသလို ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္တေသြးတည္းတသားတည္း႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ လက္႐ွိျမန္မာအစိုးရ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ဖက္မွ   မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္အေနအထားအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လွ်က္   လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုလႈပ္႐ွားႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ULA/AA သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ မည္သည့္အခါမွ မ်က္ကြယ္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ရန္သူ၏စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္မျဖစ္ေစရန္၊ေထာင္ေခ်ာက္ထဲဝင္မသြားေစရန္ ၊အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အတိတ္မ်ားမွသင္ခန္းစာမ်ားကိုယူကာ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္တံု႔ျပန္သင့္ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မတည္မၿငိမ္မႈဖန္တီးၿပီး စစ္အာဏာကိုတလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို ယခုလည္းေတြ႕႐ွိေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေမာင္ေတာေဒသအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္တစ္ခုလားဟုမိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္သံသယျဖစ္မိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိလိမ့္မည္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္သိနားလည္ေသာ္လည္း အလြန္တရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ိဳး ႏွင့္ ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးၿပီးေပါက္ကြဲမႈမ်ိဳးမျဖစ္လာေအာင္ သတိထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားထဲတြင္ၾကားညႇပ္ခံသားေကာင္မျဖစ္သြားေစရန္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔လိုအပ္သလို စိုးရိမ္တႀကီးတံု႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာအသိေပးျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ULA/AA

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Joint stm

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃) ရက္                                                                             ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး) ကို ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႕ ဦးတည္လာသည့္အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရား ႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ-MNTJP/MNDAA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ULA/AA တို႕၏ သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂။ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႕၏ တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အစစ္အမွန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား သိရွိေဝဖန္ႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသ ေပးခဲ့သည့္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ရဲဝ့ံျပတ္သားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအေျဖရွာရာတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၄။ သို႕ပါေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ (၆) ရပ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲ တင္ျပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႕၏ တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည္အထိ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ ထိုက္သူမ်ား၊ အစုအဖဲြ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ညီလာခံအစည္းအေဝးပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မိမိတို႕ မဟာမိတ္ (၃) ဖဲြ႕ ၏  သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ/        ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/                          တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA                                   

 ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

1

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ အရီးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ရခိုင္ေဒသ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ ရီေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ULA/AA မွကူညီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိပီးအပ္ပါသည္။

ေဖ့သာထည့္ဝင္ခ်င္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအနီနန္႔ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီး (သီးသန္႔)နန္႔ပတ္သက္၍ ယာယီသံုးစြဲမည့္နံပါတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

+1(515) 664-3924
+31 629482033
+47 98028362
+60 1121192384
+65 90543526
+66 618140589
+66 846777394
+81 9081039834
+86 18788224711
+86 15758974837

တိုက္ပြဲသတင္း

9-2016

 

တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီ (၄၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ႏြား႐ံုေတာင္အနီး၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံလႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ၾကာထိေတြ႕ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖက္မွ သံုးဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရ မႈမ႐ွိခဲ့ေခ်။ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ကိုဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္