တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္

rakhine-modified Final

“တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္”

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊျပည္အေရွ႕ ဖက္၊ ရမ္းေခ်ာင္းေတာင္တဝိုက္တြင္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၇) နာရီ (၂၀) မိနစ္မွစ၍ တိုက္ပြဲ-တတိယေန႔ကို ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊ ခမရ ၃၇၅ (ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္) ခမရ – ၃၇၈ (ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္) ၃၇၅တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္မနက္ပိုင္းတိုက္ပြဲႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၈)နာရီမွ ညေန (၉) ခန္႔ ့အထိ ၊တစ္ရက္လံုးနီးပါးတိုက္ပြဲ (ႏွစ္ရက္ေပါင္း) တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိအပါအဝင္ (၂၁)ေယာက္က်ဆံုးၿပီး ၃၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္ထဲတြင္ က်ဆံုးသူ အရာရွိဟု ယူဆရေသာသူ မ်ားကိုသာေ႐ြး၍ ထမ္းစင္ျဖင့္ထမ္းထုတ္သြားၿပီး ရဲေဘာ္ ဟုယူဆရေသာက်ဆံုးသူ (၅) ေလာင္းအား ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ ေတြ႕ျမင္ရေသာစာရင္း မ်ားထက္ပိုေသာ ထိခိုက္က်ဆံုးျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔အင္အားအမ်ားအျပားသံုးကာ တိုက္ခိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။မိမိတို႔ ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ မွ အေသးစားဒဏ္ရာရ သူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားမွာ

(၁) ခမရ ၃၇၄ ၊ ၃၇၅ ၊ ၃၇၆ ၊ ၅၃၉ (ေက်ာက္ေတာ္ အေျခစိုက္)
(၂) ခမရ ၃၇၇ ၊ ၃၇၈ ၊ ၅၄၀ (ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္)
(၃) ခမရ ၃၇၉ ၊ ၃၈၀ ၊၅၄၁ (မင္းျပားအေျခစိုက္)
(၄) နပခ တပ္ရင္းမ်ား (အမ္း)
(၅) ဒကစ (စစ္ေတြ)

တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏တပ္ရင္းေပါင္း ၂၀ (ႏွစ္ဆယ္) နီးပါးျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ရွိသည္။ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္ အတြင္း အင္အားအမ်ားအျပားသံုးၿပီး တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္သာရွိသည္။

ရခိုင္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္ၾကရန္၊ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ကိုလည္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီ(၃၀) မိနစ္

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA