Mon. Jan 21st, 2019

“တိုက္ပြဲသတင္း”

“တိုက္ပြဲသတင္း”
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ ၊အဂၤါေန႔ ၊ေန႔ခင္း ( ၁) နာရီေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၊ အမွတ္(၅) ဗ်ဴ ဟာလက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္တပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ ႕၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၆၃/၆၄) အနီးတြင္ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကိုမသိရေသးေခ်။
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

2016 3 1

Skip to toolbar