“တိုက္ပြဲသတင္း”

2016-17

“တိုက္ပြဲသတင္း”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၂)စစ္ေဒသ ၊လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၅)လက္ေအာက္ ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ မနက္ပိုင္း တြင္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ “ေလာရမ”ေတာင္တန္း အနီးတြင္တစ္ႀကိမ္၊ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား၊  “နတ္သရဲ႐ြာ”အနီး၌ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ (၄၀) ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ေတြ အေျခစိုက္၊ခလရ (၂၃၂) တပ္ရင္းႏွင့္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္၊ေနရာႏွစ္ ေနရာတို႔၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေလာရမေတာင္တန္းအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) မွ အင္အား (၁၀) ထက္မနည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အက်အဆံုးမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

နတ္သရဲ႐ြာအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြ ၊အေျခစိုက္၊ ခလရ (၂၃၂)တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴ း အပါအဝင္  အရာရွိမ်ား၊ အၾကပ္စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းလံုးဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အထိအခိုက္ႏွင့္အက်အဆံုးမ်ားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ညေနမွစ၍ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားသို႔ ၁၂၀ မမ အပါအဝင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယေန႔ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ လည္း နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) ခန္႔မွစ၍ ၁၂၀ မမ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံပစ္ခတ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အနီးအနား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား မွာ စိုးရိမ္မႈမ်ားတိုးပြားလွ်က္႐ွိေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ စစ္ကူအေျမာက္အျမားထပ္မံတက္လာေသာ ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္