“တိုက္ပြဲသတင္း”

breaking news

“တိုက္ပြဲသတင္း”

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ ႔ ၊မဟာမုနိဘုရားအေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမ မွ (၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇)ရက္နံနက္ (၁၀) နာရီ ဝန္းက်င္၌ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕တို႔ တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္မွအထိနာ၍ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ ယေန႔ (၂၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ မွစ၍ အင္အားျဖည့္ၿပီး ထပ္မံတက္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ ႕ျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထိအခိုက္ အက်ဆံုးမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA