Sun. Nov 18th, 2018

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

12

United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA)
ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

၁၃၇၈-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္

ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဖက္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ကိုးတန္ေကာက္ ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ံုးမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လုယူခံရျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ကုလားဆိုးမ်ားမွ ေသနတ္၊ တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ဂ်ီဟတ္လုပ္ သတ္ျဖတ္ သြားျခင္း အစ႐ွိသည့္ အၾကမ္းဖက္လုယက္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္အား အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ေနပံု၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ မိပါသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုသည့္ လွည့္ကြက္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ႐ွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ားတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားမွာ တိုက္ပြဲအာ႐ံုေျပာင္းကစားကြက္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီျပႆနာအေပၚ အာ႐ံုလြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအျဖစ္ ထင္႐ွားစြာေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသ ခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ဂုတ္ေသြးစုပ္ ကြၽန္ျပဳဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ Burmanization ဘာမင္ႏိုင္ေဇး ႐ွင္းျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူေရးအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလီအစၥလမ္အေျခခံဝါဒီစစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ ထႂကြေသာင္းက်န္းလာ မႈေၾကာင့္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ဆက္ လက္ျမင့္မားလ်ွက္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔၏ ေဒသတိုင္းနီးပါးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္နယ္စပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၊ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလြန္အကြၽံခိုးဝင္ေနထိုင္မႈ၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားအား အစိုးရ အဆက္ ဆက္မွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ေသာ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ဖက္ေဒသ၊ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔တို႔သည္ ဆက္စပ္ကူးစက္ ခံစားလာေန ရၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈ၊ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေဒသခံမ်ားမွာ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ေဒသ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္လည္း ၎ျပႆနာမ်ားကို နည္းလမ္းတက် ေျဖ႐ွင္းရန္ မႀကိဳး စားဘဲ ႏိုင္ငံေရးဝွက္ဖဲတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးခ်ရန္သာ အားထုတ္ေနၾကသည္မွာ လူထုမွေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္၍ တက္လာသည့္ NLD ဦးေဆာင္အစိုးရလည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခိုင္ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၎ေဒသ တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ႐ွိေစရန္ အနီးကပ္သြားေရာက္ ၾကပ္မတ္အကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား ထိုေဒသခံအရပ္သားမ်ားအား စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လူလံုးျပမဲဆြယ္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေပးေနျခင္းမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကိုလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ပိုင္နက္ နယ္ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈမ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု မိမိတို႔သံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္လူထုအား ထိထိေရာက္ေရာက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ိဳး မျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္) နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ မျပဳလုပ္လိုပါက မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္နိမိတ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူလူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထု တို႔အား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com
Phone: +86 180 8816 4061
+91 977 495 3234