ဗမာစစ္တပ္ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔၌ “မြီလိုက္ဝ”ရြာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ထားေသာ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕အၾကမ္းဖက္တပ္၏ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံမင္းျပား အေျခစိုက္ခမရ(၃၈၀)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၎တိုက္ပြဲအတြင္း ခမရ(၃၈၀) ထံမွ ေအာက္ပါလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

(၁)MA1 ( ၃ ) လက္
(၂)MA2 ( ၁ ) လက္
(၃)MA3 ( ၂ ) လက္
(၄)MA4 ( ၂ ) လက္
(၅)MA က်ည္ေဘာက္စုစုေပါင္း( ၁၀)ခု
(၆)MA (၅.၅၆)က်ည္ ( ၉၀၀) ေတာင့္
(၇)MG-42 က်ည္ဆံ( ၈၃ ) ေတာင့္
(၈။ ပစၥတိုတစ္လက္ + ပစၥတိုက်ည္ဆံ( ၇ )ေတာင့္
(၉)RPG7 ပို႔/ပစ္ က်ည္ ( ၅/၅) ေတာင့္
(၁၀) ၆၀ မမ အသီး ( ၂ ) လံုး
(၁၁)အီနာဂါ( ၅ ) လံုး
(၁၂)နင္းမိုင္း ( ၁ ) လုံး
(၁၃)လက္ပစ္ဗုံး ( ၁ ) လုံး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၁၀) နာရီ (၁၈)မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA