ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉)ရက္၊ နံနက္ (၁၀)နာရီခန္႔တြင္ အိႏၵိယ-ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၊ “မြီလိုက္ဝ”ေက်းရြာေျမာက္ဖက္အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA