၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ လည္းရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔သည္ “အံုးသီးဝ”႐ြာေျမာက္ဖက္ (၅.၅) ကီလိုမီတာအနီး၌တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၈) နာရီ(၅၀) မိနစ္မွ (၉) နာရီ (၁၀) မိနစ္အထိ မိနစ္(၂၀) ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၄) ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး (မ်က္ျမင္)ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူမိမိတို႔ဖက္မွလည္း”စစ္သည္ေတာ္”တစ္ဦး ရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ အေသးစိပ္ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

 

စက္တင္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္လည္း မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခလရ(၂၈၉) တို႔သည္၊ ႐ွင္မဒိန္႐ြာေျမာက္ဖက္႐ွိ “ထအို႔ပီ႐ြာ” အနီး၌နံနက္(၈) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွ (၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္အထိ တစ္နာရီခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ဗမာစစ္တပ္သည္မိမိတို႔တပ္မ်ား႐ွိရာေနရာမ်ားသို႔ ခပ္စိပ္စိပ္အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရန္ဆႏၵမ႐ွိေသာ္လည္းဗမာစစ္တပ္မွဤကဲ့သို႔ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား႐ွိေနပါကဗမာစစ္တပ္၏မည္သည့္ထိုးစစ္ကိုမဆိုအေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ခုခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္

(လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကို Facebook Community Standard ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ၎ Post ကိုဖ်က္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့သည္။ ၎ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အား http://arakan.army www.arakan.army တြင္ျပန္လည္တင္ေပးၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ VK (Arakan Army) https://vk.com/aainfodeskAccount တြင္ September 15 ရက္ေန႔စြဲျဖင့္တင္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ www.facebook.com/thearakanarmy1 အမည္႐ွိေသာ Page တစ္ခုသာ႐ွိၿပီး အျခားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမည္ပါ Page မ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA