Mon. Jan 21st, 2019

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၄/၁၅) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၁၄) ရက္ေန႔၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္(တပ္ရင္းအမည္စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္၊ အံုးသီးဝ႐ြာေျမာက္ဖက္႐ွိ (၅.၅) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ ညေန(၄) နာရီ(၁၅) မိနစ္မွ (၆) နာရီအထိ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ေန႔၌လည္း ယမန္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္အနီး၌ နံနက္(၉) နာရီ (၄၅) မိနစ္မွ (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္အထိမိနစ္သံုးဆယ္ၾကာတိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရေသးပါ။

ယခုတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုမွျပန္လည္၍ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ စစ္ကူမ်ားကိုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ ထပ္မံေပးပို႔ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာဖြယ္႐ွိႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ,တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကိုသိ႐ွိရပါကအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ေရးတင္ပါသည္။

Skip to toolbar