၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

ရခိုင္ျပည္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၈) ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ သံုးလတိတိ႐ွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္, ယေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀) နာ႐ီခန္႔တြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ အိႏၵိယ-ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၊ “မြီလိုက္ဝ”ေက်း႐ြာေျမာက္ဖက္အနီးတြင္ မိနစ္(၃၀) ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဗမာစစ္တပ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ညေန(၃) နာရီခန္႔တြင္ ဗမာစစ္တပ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္နယ္စပ္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ ႀတိဂံနယ္စပ္ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ရန္သူ႔ထံမွေအာက္ပါလက္နက္ခဲယမ္းပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

၁။ 81(ဗံုးသီး) – ၂ လံုး
၂။60(ဗံုးသီး) – ၂ လံုး
၃။ MG42 က်ည္- (၆၀) ေတာင့္
၄။လက္နက္ငယ္က်ည္(၁၂၀)ေတာင့္
၅။MA-3 (၁)လက္
၆။MA-1 (၁)လက္
၇။နင္းမိႈင္း (၂)လံုး
၈။လက္ပစ္ဗံုး(၂)လံုး
၉။ဖုန္း (၁)လံုး
၁၀။ကြန္ပတ္(၁)လံုး
၁၁။သံုးရစ္ပါယူနီေဖာင္း (၁) ထည္

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းရမိေသာရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ www.facebook.com/thearakanarmy1 ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာ႐ွိပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အမည္ပါ Facebook Page မ်ားမွာမိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA