တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္

“တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္” ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊျပည္အေရွ႕ ဖက္၊ ရမ္းေခ်ာင္းေတာင္တဝိုက္တြင္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၇) နာရီ (၂၀) မိနစ္မွစ၍ တိုက္ပြဲ-တတိယေန႔ကို ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊ ခမရ ၃၇၅ (ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္) ခမရ …

“တိုက္ပြဲသတင္း”

“တိုက္ပြဲသတင္း” ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ ႔ ၊မဟာမုနိဘုရားအေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမ မွ (၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇)ရက္နံနက္ (၁၀) နာရီ ဝန္းက်င္၌ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕တို႔ တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္မွအထိနာ၍ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ ယေန႔ (၂၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) …