သမၼတမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ

သမၼတမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈)ရက္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ လူထုဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရရိွခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အား မိမိတို႔ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပါတီ MNTJP/MNDAA ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ULA/AA တို႔က ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုဦးထိပ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ တအာင္းတပ္မေတာ္၊ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔က အဆင္သင့္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

MNTJP/MNDAA

အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

PSLF/TNLA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ULA/AA

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

message to Myan Pre

“တိုက္ပြဲသတင္း”

“တိုက္ပြဲသတင္း”
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ ၊အဂၤါေန႔ ၊ေန႔ခင္း ( ၁) နာရီေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၊ အမွတ္(၅) ဗ်ဴ ဟာလက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္တပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ ႕၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၆၃/၆၄) အနီးတြင္ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကိုမသိရေသးေခ်။
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

2016 3 1