သမၼတမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ

သမၼတမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈)ရက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ လူထုဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရရိွခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အား မိမိတို႔ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပါတီ MNTJP/MNDAA ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ULA/AA တို႔က …

MNDAA ႏွင့္ ULA/AA တို႔၏ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

MNDAA ႏွင့္ ULA/AA တို႔၏ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁)ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉)ရက္ Facebook Twitter Google+ LinkedIn

“တိုက္ပြဲသတင္း”

“တိုက္ပြဲသတင္း”၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ ၊အဂၤါေန႔ ၊ေန႔ခင္း ( ၁) နာရီေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၊ အမွတ္(၅) ဗ်ဴ ဟာလက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္တပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ ႕၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၆၃/၆၄) အနီးတြင္ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ …