(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) မွ ေပးပို႔အပ္ေသာ သဝဏ္လႊာ

6th Kha Me National Day-(final)-2

United League of Arakan (ULA)

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

 

(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) မွ ေပးပို႔အပ္ေသာ သဝဏ္လႊာ

ရက္စြဲ၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္

 

ခမီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိးမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖင့္ ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္ကတည္းက အတူတကြေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခမီလူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းသည္ ခြဲျခား၍မရေသာ သမိုင္းသက္ေသအမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္ဘုရင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးသည္ စစ္႐ံႈး သူတို႔၏ ဘဝအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးသည္ အဖက္ဖက္တြင္ ခၽြတ္ျခံဳဆုတ္ယုတ္ခဲ့ရၿပီး လူလံုးမလွသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးသည္ ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳဳၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူဘဝျဖင့္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေစေရးကို အထူးသတိထားၾကရမည္။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ULA)သည္ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စု၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈအစရွိေသာ အမ်ိဳးသားေရး အေမြအႏွစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစရွိသည့္ က႑မ်ား ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အားလံုးတြင္လည္း ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးတစ္ဦးနည္းတူ ထပ္တူထပ္မွ်တာဝန္ရွိၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းစကတည္းကပင္ ခမီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ULA ၏ စစ္ေရးေတာင္ပံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) တြင္ စစ္မႈတာဝန္မ်ားကို ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုပီသစြာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေနၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း အမ်ိဳးသားေရးအသိတရားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားကို ညီရင္းအစ္ကိုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကိဳဆိုလွ်က္ရိွပါသည္။

ရကၡိဳင္ေဒသ၏ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊အနာဂတ္ စေသာကာလသံုးရပ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး၊ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းတို႔အား ရကၡိဳင္ေဒသအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး လက္တြဲေျဖရွင္းကာ အနာဂတ္ရကၡိဳင့္လူေဘာင္တစ္ခုကို အတူတကြဖန္တီးၾကရန္ ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚရင္း (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဤသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

 

ထြန္းျမတ္ႏိုင္(ဥကၠ႒)

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

J STM-26

J STM-China

ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း

MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၄) ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္

 

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ေဟာင္း) ခင္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ယခင္ UPWC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား မိမိတို႔ သံုးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး/တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA တို႔က အလြတ္သေဘာ မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

မိမိတို႕သံုးဖြဲ႕သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ NCCT/SD တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး အားလံုးေဆြးေႏြးသေဘာတူထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို အားလံုးအတူတကြ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး လိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ UPWC တို႔က သေဘာမတူခဲ့ပါ။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္ အစရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး တို႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ားအျပား တပ္စြဲေနရာခ်ထားလွ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တိုက္ပြဲအရိွန္ျမွင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ လတ္တေလာ အေျခအေန၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရခိုင္ေဒသ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား အျမစ္ျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုရန္ ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းခဲ့သည့္အေပၚ မိမိတို႔ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္၊ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔က မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ/

ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

Released Statement No-5/2016

United League of Arakan (ULA)

Released Statement

No-5/2016

20 April 2016

Persecution against ethnic minorities committed by the Burmese military government and its armed forces have continued for more than a half century until the present. The military abuse in remote ethnic areas that remain virtually unknown because of severe restrictions imposed by the Burmese Army. The persecutions have been systematic and widespread, and the forms include extra-judicial killings, torture, and other forms of violence, arbitrary arrests, and detentions.

Burmese Army has subjected civilians to executions, torture, human-shields and rape of ethnic women during the conflicts. The widespread violence, part of a vicious counterinsurgency campaign that amounts to war crimes and crimes against humanity, has contributed to a looming humanitarian crisis, threatening to democracy roadmap and peace in Burma.

Since the outbreak of war in February 2015 in the Rakhine state, it has reported to have been killed, tortured and arrested by the Burmese Army. Most of these casualties are caused by grave violations of human rights that constitute genocide, crimes against humanity, and war crimes. We remain deeply concerned that brutal Burmese armed forces continue to carry out widespread atrocities on a daily basis with impunity, including targeting civilians who are accused of being supporters of the Arakan Army.

We are grave concerned dramatic rise in unchecked violence against civilians in most recent war in April 16, 2016, when the Burmese Army launched an aggressive military campaign against the Arakan Army who has been struggling for self-determination, democracy and national equality and freedom.

In chilling accounts, witnesses and victims described how the armed force forcedly displaced entire villages and destroyed, beatings with the barrel of a gun, executions, gun rape, looting and the burning of their homes. Yet, NLD led civilian government seems to be maintaining a conspiracy of silence around these crimes.

We United League of Arakan (ULA) demand the Burmese government to investigate these abuses by the military force, identify specific unites involved, and takes effective measures to bring those responsible to justice, and immediately cease all attacks, violence, persecution, and all forms of human rights violations against minorities, in particular civilians, conducted by the Burmese armed forces.

We also urge to the United Nations and international governments to condemn the Burmese Army, publicly call on government to investigate crimes in ethnic areas, demand that military officials are held accountable, and make all efforts to restore rule of law, justice until end of war crimes in Burma.

 

ULA Info Desk  

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com

Phone: +86 1570 6924 970

+91 977 495 3234

5-2016

5-2016-

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၆/၂၀၁၆

29032541807772918

511661444756938009

United League of Arakan (ULA)/ Arakan Army (AA)

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အမွတ္၊ ၆/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း (၁၃) ရက္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္)

အမ်ားျပည္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေရကစားေနၾကသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္ကာလ သႀကၤန္ရက္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဒကစ-စစ္ေတြအေျခစိုက္ ခလရ(၂၃၂) တပ္ရင္း ႏွင့္ စကခ (၅) ၊ (၉)၊ (၁၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသလႈပ္ရွား အေျခစိုက္ရာနယ္ေျမသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္တရက္ စစ္ဆင္ေရး ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ခုခံကာကြယ္ ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတြင္ အတန္ငယ္ၿငိမ္သက္ရပ္နားေနခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရပါသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ လႈပ္ရွားအေျခစိုက္ရာ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ အတြင္းသုိ႔ ရခိုင္ျပည္အတြင္း၌ရိွသည့္ စကခ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား၊ နပခတပ္ရင္းမ်ား၊ ဒကစတပ္ရင္းမ်ား၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္ျပင္ပမွ တပ္ရင္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ အင္အားအလံုးအရင္းသံုးကာ အျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္သြားပါမည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ေအာက္တြင္ သယံဇာတ ေမာင္ပိုင္စီးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားအား လူသားမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအား လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားထံမွ စားနပ္ရိကၡာ၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ယူငင္ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ခံခဲ့ရသည္မွာလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ တားျမစ္သင့္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွအစိုးရမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ လူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ တရားဝင္အစိုးရျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနသည္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအသိအမွတ္ျပဳ လက္ရိွအစိုးရတြင္ အျပည့္အဝ တာဝန္ရိွပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA) အေနျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးမွ သိရိွႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တရားဝင္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ရိွေနသလို အမ်ဳိးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူသားတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမွန္သမွ်ကို ခုခံတိုက္ပြဲဝင္သြားပါမည္။

 

သတင္ႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

 

Email; unitedleagueofarakan@yahoo.com

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – + ၈၆ ၁၅၇၀ ၆၉၂၄ ၉၇၀

+ ၉၁ ၉၇၇ ၄၉၅ ၃၂၃၄

“တိုက္ပြဲသတင္း”

2016-17

“တိုက္ပြဲသတင္း”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၂)စစ္ေဒသ ၊လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၅)လက္ေအာက္ ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ မနက္ပိုင္း တြင္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ “ေလာရမ”ေတာင္တန္း အနီးတြင္တစ္ႀကိမ္၊ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား၊  “နတ္သရဲ႐ြာ”အနီး၌ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ (၄၀) ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ေတြ အေျခစိုက္၊ခလရ (၂၃၂) တပ္ရင္းႏွင့္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္၊ေနရာႏွစ္ ေနရာတို႔၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေလာရမေတာင္တန္းအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) မွ အင္အား (၁၀) ထက္မနည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အက်အဆံုးမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

နတ္သရဲ႐ြာအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြ ၊အေျခစိုက္၊ ခလရ (၂၃၂)တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴ း အပါအဝင္  အရာရွိမ်ား၊ အၾကပ္စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းလံုးဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အထိအခိုက္ႏွင့္အက်အဆံုးမ်ားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ညေနမွစ၍ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားသို႔ ၁၂၀ မမ အပါအဝင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယေန႔ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ လည္း နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) ခန္႔မွစ၍ ၁၂၀ မမ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံပစ္ခတ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အနီးအနား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား မွာ စိုးရိမ္မႈမ်ားတိုးပြားလွ်က္႐ွိေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ စစ္ကူအေျမာက္အျမားထပ္မံတက္လာေသာ ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၇) ႏွစ္ေျမာက္ေန႕ အထူးအင္တာဗ်ဴး

2016

 

“အစိုးရသစ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”လို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ေျပာ
(ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၇) ႏွစ္ေျမာက္ေန႕ အထူးအင္တာဗ်ဴး)

နိရဥၥရာ၊ ဧျပီ ၁၁

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ)ကို ထူေထာင္တာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႕က (၇) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီလို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီ (၇) ႏွစ္တာကာလမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေျခအေန၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္နဲ႕ လူပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေန၊ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ ေအေအရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ သိရွိႏိုင္ေအာင္ နိရဥၥရာ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ စံေမာင္သန္းက ဖုန္းထဲကတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းျပီး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေမး-ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္တာ (၇) ႏွစ္ရွိၿပီဆိုေတာ့ အေျခအေနက ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားရွိပါသလား။
ေျဖ-ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အေ၀းႀကီးလိုပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ (၇ )ႏွစ္ႏွစ္တာကာလထဲမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ေပးဆပ္ စြန္႔လႊတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ေနာ္။ ဆံုးရံႈးမႈလည္းရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔ သူေတာ့ ဒါမ်ိဳး တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားပမ္းစားၿပီး လႈပ္ရွားရတာေပါ့ဗ်ာ။

ေမး- ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကိုဘာေၾကာင့္ ထူေထာင္ဖို႕ လိုအပ္ပါသလဲ။
ေျဖ-ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ဒီရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားေပါ့။ လက္ရွိ အေျခအေနရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ရခိုင္လူထုကလည္းပဲ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ေပါ့ေနာ္၊ ဒီ ဘယ္လို ေျပာမလဲ-အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ေပါ့၊ အရင္းတုန္းကဆိုရင္ေတာ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ လိုလားတာကေတာ့ ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ဖန္တီးဖို႔ေပါ့။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ့္လက္နဲ႔ ဖန္တီး ႏိုင္ဖို႔၊ သူမ်ားဆီမွာ ကၽြန္မျဖစ္ဖို႔ေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ လံုၿခံဳေရးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ အနာဂတ္ရဲ႕ အာမခံခ်က္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ေပးဖို႔အတြက္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုယံုၾကည္တယ္။

ေမး-ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကိုလည္း သိပါရေစ။
ေျဖ- ရခိုင္လူထု လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္။ လြတ္ေျမာက္မႈကို ထိန္းသိမ္းရမယ္။ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္း ရမယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟာ ဒီလံုၿခံဳေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး အာမခံခ်က္ဆိုတာထက္ ရခိုင္လူထုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေရး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး ယံုၾကည္မႈေတြေပါ့ေလ၊ အဲ့ဒါရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္အျဖစ္လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီကေနတဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျခား အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ တဆင့္ခ်င္း ခရီးဆက္သြားဖို႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။

ေမး-ေနာက္တစ္ခ်က္ကေလ ေအေအအေနနဲ႔ အခု တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ပါမလာေသးတာကို ေတြ႔ရတယ္ေလ။ အဲ့ဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုျမင္လဲ မသိဘူး။
ေျဖ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ သူတို႔ဘက္မွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ဆိုတာကေတာ့ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ၿပီးသားပါ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ကိုေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ တျခားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဟာမိတ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေရးမွာ ၀င္မပါေစခ်င္တာကေတာ့ သူတို႔ပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်င္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ လုပ္ခဲ့ရင္ ရတာပဲေလ။ အခုကေတာ့ အစိုးရ အသစ္တက္လာၿပီဆိုေတာ့ ဒီအစိုးရအသစ္မွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုပံုစံုမ်ိဳးနဲ႔ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိရွိရွိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ သူတို႔ ဘယ္လို လုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ စရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ေမး-ခ်င္းမိုင္မွာ မၾကာခင္ကလုပ္သြားတဲ့ ဒီUNFC အစည္းေ၀းမွာေလ သူတို႔ဆီမွာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လို႕သိရပါတယ္။ ရွိေနပီးသား ANC ( Arakan National Council) နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႕ တုိက္တြန္းတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေအေအအေနနဲ႔ ANC နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ အေနအထားက ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဘယ္လို ျမင္လဲမသိဘူး၊ အဲ့ဒီအေပၚမွာ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲ့ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ULA လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနပါတယ္ အခုခ်ိန္မွာ။ ULA ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေပါ့။ United League of Arakan ေပါ့။ အဲ့ဒါကို လုပ္လာၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မဟာမိတ္ေရးရာ က႑ေတြေရာ၊ တျခားေသာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ က႑ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုးခ်ဲ႕ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္လာတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က UNFC နဲ႔ အရင္ကတည္းက မဟာမိတ္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္တယ္။ တဆင့္တိုးၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါကို UNFC က ရခိုင္ေတြမွာ အရင္ကတည္းက ANC ရွိတယ္။ အဲ့ဒါကို ပူးေပါင္းၿပီးမွ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းမလားဆိုတဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္ပါ။ ေပါင္းကို ေပါင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ဖိအား မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင္မေျပရင္လည္း ဒါကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ကတည္းက ရခိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုတဲ့စကားက ေတာ္ေတာ္ အေျပာမ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ တကယ္တမ္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ နီးမလိုလိုနဲ႔ ေ၀းေနတဲ့ အေနထားေတြလည္း ရွိေနတယ္ဗ်ာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကိစၥေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာသေလာက္လည္း မလြယ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔လည္း စဥ္းစားထားတာရွိတယ္။ UNFC အေနနဲ႔လည္းပဲ အရင္ကတည္းက ANC နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ကတည္းက UNFC နဲ႔ မိတ္ေဆြ အဖြဲ႕အစည္းလိုမ်ိဳး ဆက္လက္ၿပီးမွ ရပ္တည္သြားမယ္။ က်န္တဲ့ ဟာေတြကိုေတာ့ UNFC အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ ေျပလည္ပါတယ္။

ေမး-အခုက အစိုးရသစ္တက္လာၿပီဆိုေတာ့ ဒီ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဘာေတြမ်ား ျပင္ဆင္ထားလဲမသိဘူး။ တကယ္တမ္း ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာေတြ ေတာင္းဆိုဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲမသိဘူးေနာ္။
ေျဖ-ဒီအစိုးရအသစ္တက္လာရင္ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီတိုင္းရင္းသား ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းလာမယ္ဆိုၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကုန္ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီအခ်ိန္ေလာက္ထိေပါ့ေလ၊ ဒီအစိုးရမွာ တကယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကုန္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုမ်ိဳး နည္းလမ္းေတြကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စတင္လာမလဲဆိုတာလဲ ေျပာရ ခက္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီတပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေပါ့၊ အေနနဲ႔ ဒီအစိုးရနဲ႔ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ၊ ဒီအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဒီျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ပါလာေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာေတြလည္း ေျပာရ ခက္ေနပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီ Political Engagement ကို ကၽြန္ေတ္ာတို႔ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေမး-အဲလိုဆိုေတာ့ အခု မၾကာေသးခင္ကပဲေလ အဖမ္းခံရၿပီးေတာ့ ဖမ္းထားတဲ့လူ ၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိတာေပါ့၊ ေအေအက ဆိ္ုၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုျမင္လဲမသိဘူး။ တကယ့္ေအေအ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြလား၊ သို႔မဟုတ္ သူတို႔သံသယနဲ႔ ဖမ္းၿပီးေတာ့ လုပ္ႀကံတဲ့သေဘာလား။ အျမင္ေလး သိပါရေစ။
ေျဖ-တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒီေအေအဆိုတာထက္ေလ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ULA ေပါ့၊ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ member ေတြလည္း ရွိေနမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပါတီမိတ္ေဆြရွိမယ္၊ ၀ိုင္းရံသူေတြရွိမယ္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ရွိမယ္။ အဲ့ဒီမွာ အကုန္ သူတို႔ သံသယရွိၿပီးမွ ေခၚယူစစ္ေဆးတာေတြ၊ ဖမ္းဆီးတာေရာဆိုရင္ ဒီ ၆၀ မကပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေပါ့ေလ၊ သူတို႔ တိုက္ပြဲဇုန္ေတြမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ သြားသြားလာလာ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတာေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိေနရတာေတြရွိတယ္။ ၿပီးရင္ လူကိုေတာင္ လူကလူတစ္ပိုင္းေပါ့ေလ၊ ဟိုး ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ဘက္မွာဆိုရင္လည္းပဲ သစ္၀ါးေတြကို အရပ္သားေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ စက္ေလွက အင္ဂ်င္ေတြေရာ၊ သစ္၀ါးေတြကအစေပါ့ေလ၊ ေအေအကဆိုၿပီးမွ သိမ္းဆည္းထားတာေတြေရာ၊ ကၽြဲႏြား တိရစၦာန္ေတြက အစေပါ့ေလ၊ ဒါေတာ္ေတာ္ေလး ရိုက္ခတ္မႈေတြရွိတယ္။ ဒါတစ္ပိုင္းေပါ့ေလ၊ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတာေတြကေတာ့ အကုန္လံုး ရွင္းလင္းမႈေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါမ်ိဳး၊ အဓိကေတာ့ လူထုကို ေျခာက္လွန္႔တဲ့ သေဘာေတြလည္းပါမယ္လို႔ ထင္တယ္ဗ်ာ။

ေမး-ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ဟိုဟာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေလ သိခြင့္ရမလား မသိဘူး။ ေအေအရဲ႕ ေပၚလစီဟာ လြတ္လပ္ေရးလား၊ ဖက္ဒရယ္လား ဆိုတာေလ။အဲ့ဒီဟာကို ေျပာလို႔မ်ား ရမလားမသိဘူး။
ေျဖ-လူအမ်ားကေတာ့ ဒါမ်ိဳးေမးခြန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမးျမန္းၾကတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္တာလားေပါ့ေနာ္၊ ဖက္ဒရယ္အတြက္ တိုက္တာလားေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လူအမ်ား နားလည္ လြယ္တဲ့စကားနဲ႔ တိုတိုတုတ္တုတ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳး ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြကို ဗမာေတြေအာက္မွာ ကၽြန္ျပဳခံရသလိုမ်ိဳး ေနရတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံ ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေက်နပ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေနတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္နဲ႔ပဲ ဖန္တီးမယ္။ ေနာက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကုန္လံုး ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလား ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔က တကယ္ ဒီတိုင္းဖက္ဒရယ္ကို ေပးမွာလားဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေမးရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ေပးခ်င္မွန္း၊ မေပးခ်င္မွန္းမသိဘဲနဲ႔ ကိုယ္ကေျပာေနတာလည္း နည္းနည္းေလာက္ အဓိပၸာယ္ မရွိဘူး ထင္တယ္ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို လိုလိုလားလားရွိမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ပံုစံနဲ႔ ထပ္တူက်ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ကၽြန္ျပဳမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ကိုပဲ ေခါင္းမာစြာနဲ႔ ဒါမ်ိဳး ရပ္တည္ေနတယ္ ဆိုတာလဲ မဟုတ္ ေသးျပန္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟို ဖက္ဒရယ္လာ၊ ခြဲထြက္ေရးလား ဘာညာဆိုတာ အျငင္းပြား ေနတာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လာၿပီးမွ ကၽြန္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ဒါခုခံ ေတာ္လွန္တဲ့ စစ္ကို ဆင္ႏႊဲရမွာပဲ။

ေမး- ေအေအကို ထူေထာင္လာတာက ၇ႏွစ္ရွိၿပီေလ၊ တပ္ေမြးေန႔ ၇ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္မွာ ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ေအေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာၾကားခ်င္လဲမသိဘူး။
ေျဖ-အို၊ဟုတ္ကဲ့၊ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိၿပီးမွ လြတ္လပ္တဲ့ ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္ကို ကၽြန္ေတာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ဘယ္အေျခအေနကိုပဲ ေရာက္ေရာက္ေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဦးတည္ခ်က္က ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဆက္လက္ၿပီးမွ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဒီအေနအထားနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္တာ၊ ဒီအေနအထားထိ ေရာက္လာတာ ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ၀ိုင္းရံမႈေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီထက္ပိုၿပီးမွ ခြန္အား စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားေတြ ရေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားမယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း လံုး၀ ဒီခ်ိန္မွာဖိႏွိပ္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔မႈေတြေပါ့ေလ၊ ေထာင္ခ်တာတို႔၊ ႏွိပ္စက္တာတို႔ ရွိေနေသာ္လည္းပဲ စိတ္မပ်က္ပဲနဲ႔ လက္တြဲ မျဖဳတ္စတမ္း ႀကိဳးစားၾကရေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုပါတယ္။


(ျပီး)