Wed. Dec 12th, 2018

Month: October 2016

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA) ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆ ၁၃၇၈-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္

  ေမာင္ေတာ သတင္း ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား