ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း

19/11

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္အသီးသီးမွ
တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္း
အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး
လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့ပါသည္။

တစ္နည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (FUA) ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ (KIA) ၊ ခ်င္း (CNA) ၊ တအာင္း/ပေလာင္(TNLA) ၊ ရခိုင္ (AA) ၊ ဗမာ (ABSDF) အစ႐ွိသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္တပ္အသီးသီးမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာသူမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အရာရွိ ျဖစ္လာမည့္သင္တန္းေပးေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၎ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ယင္းဗိုလ္သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း
အားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
၎အထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) မွတက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္
ဗိုလ္ေလာင္း (၂၀) ဦးထဲမွ (၈) ဦး ( ဗိုလ္ေလာင္း ေက်ာ္ခန္႔၊ ဗိုလ္ေလာင္း ခိုင္ထြန္း၊
ဗိုလ္ေလာင္း ထက္ထက္ေအာင္ (ခ) ခိုင္ထက္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ကိုေစာတင္၊
ဗိုလ္ေလာင္း ရဲဝင္းထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ေအာင္ေအာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရန္လင္းစိုး၊
ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းသန္းႏိုင္)မွာ ၎နီရာတြင္ပင္ က်ဆံုးခရၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔အငိုက္ဖမ္း ယုတ္မာစြာတိုက္တိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သမိုင္းတြင္
မည္သည့္အခါမွေမ့ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။၎ေန႔သည္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္လိုသူမ်ားမွ ဖ်က္စီးပစ္လိုက္သည့္ေန႔တစ္ေန႔လည္း
ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ
သူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္း မ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားျခင္းသည္
ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔ဤရက္တြင္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳယင္း
က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ (ULA/AA) အေနျဖင့္ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ
ရေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

News Update

လက္႐ွိအေျခအေန

လက္႐ွိအေျခအေန
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ ကာလအတန္ၾကာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား
မ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေျပာက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ပင္႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေန႔တြင္ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္
ထိခိုက္က်ဆံုးမႈႏွင့္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅/၁၆ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ပီေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ၊ အထက္ပီ၊ ေအာက္ပီ၊ ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ား၊ ကင္းတလင္း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္လက္နက္ႀကီးလြတ္ကင္းရာေဒသသို႔ တိမ္းေ႐ွာင္လာခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္
အခ်ိဳ ႕႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္အတူေတာထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနရၿပီး စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲမ်ားလည္း႐ွိေနသည္။

ဤတိမ္းေ႐ွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအထဲမွ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူမ်ားပါဝင္ေသာ
မိသားစု ၃၀ ခန္႔ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအား မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေ႐ွာက္ထားၿပီး
စားနပ္ရိကၡာ၊ေဆးဝါး၊အဝတ္အထည္၊အေႏြးထည္ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကို
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမျမဳွပ္မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ဦးေျခေထာက္ဒဏ္ရာ(ျပင္းထန္)ရ႐ွိခဲ့မႈကိုလည္း မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ တိမ္းေ႐ွာင္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕(မည္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမသိရေသးဘဲစံုစမ္းဆဲ)အတူပါလာေၾကာင္းကိုလည္းသိ႐ွိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားရာစခန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္
တိုက္ခိုက္သည့္တိုက္ပြဲေနရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔အား တိုက္ခိုက္လာေသာမည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမဆို
တိုက္ခိုက္သြားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္မိမိတို႔
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာမ်ားမွာပိုမိုမ်ားျပား
လာဖြယ္႐ွိေနၿပီး အဆင္းရဲဆံုးေဒသတစ္ခု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ မွာ ဆက္လက္က်ဆင္းဖြယ္္႐ွိေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္တို႔၏ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အတူ
ဆာင္းရာသီကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ ရိကၡာ၊အေႏြးထည္၊
ေဆးဝါးအစ႐ွိသည္ျဖင့္လိုအပ္မႈမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္သိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္နီးစပ္ရာ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ကူညီပ့ံပိုးႏိုင္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္