Wed. Dec 12th, 2018

ABOUT US

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(ARAKAN ARMY)၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

  “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္” ဟူေသာအမည္နာမသည္ ယခုမွအသစ္ေပၚထြက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရကၡိဳင္ဘုရင္မ်ား အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးစဥ္ကာလ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ တည္ဟိလာေသာစကားရပ္ျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္” ကိုတည္ေဆာက္၍တိုင္းျပည္တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္လာလတ္ကတ္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တည္တ့ံျခင္း ႏွင့္အတူ ရကၡိဳင္တိုင္းျပည္သည္လည္း