News Update

လက္႐ွိအေျခအေန

လက္႐ွိအေျခအေန
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ ကာလအတန္ၾကာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား
မ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေျပာက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ပင္႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေန႔တြင္ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္
ထိခိုက္က်ဆံုးမႈႏွင့္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅/၁၆ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ပီေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ၊ အထက္ပီ၊ ေအာက္ပီ၊ ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ား၊ ကင္းတလင္း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္လက္နက္ႀကီးလြတ္ကင္းရာေဒသသို႔ တိမ္းေ႐ွာင္လာခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္
အခ်ိဳ ႕႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္အတူေတာထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနရၿပီး စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲမ်ားလည္း႐ွိေနသည္။

ဤတိမ္းေ႐ွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအထဲမွ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူမ်ားပါဝင္ေသာ
မိသားစု ၃၀ ခန္႔ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအား မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေ႐ွာက္ထားၿပီး
စားနပ္ရိကၡာ၊ေဆးဝါး၊အဝတ္အထည္၊အေႏြးထည္ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကို
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမျမဳွပ္မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ဦးေျခေထာက္ဒဏ္ရာ(ျပင္းထန္)ရ႐ွိခဲ့မႈကိုလည္း မိမိတို႔ ULA/AA မွ ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ တိမ္းေ႐ွာင္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕(မည္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမသိရေသးဘဲစံုစမ္းဆဲ)အတူပါလာေၾကာင္းကိုလည္းသိ႐ွိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားရာစခန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္
တိုက္ခိုက္သည့္တိုက္ပြဲေနရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔အား တိုက္ခိုက္လာေသာမည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမဆို
တိုက္ခိုက္သြားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္မိမိတို႔
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာမ်ားမွာပိုမိုမ်ားျပား
လာဖြယ္႐ွိေနၿပီး အဆင္းရဲဆံုးေဒသတစ္ခု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ မွာ ဆက္လက္က်ဆင္းဖြယ္္႐ွိေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္တို႔၏ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အတူ
ဆာင္းရာသီကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ ရိကၡာ၊အေႏြးထည္၊
ေဆးဝါးအစ႐ွိသည္ျဖင့္လိုအပ္မႈမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္သိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္နီးစပ္ရာ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ကူညီပ့ံပိုးႏိုင္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

တိုက္ပြဲသတင္း

9-2016

 

တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီ (၄၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ႏြား႐ံုေတာင္အနီး၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံလႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ၾကာထိေတြ႕ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖက္မွ သံုးဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရ မႈမ႐ွိခဲ့ေခ်။ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ကိုဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

တိုက္ပြဲသတင္း‬

5-6-2016

တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) ရက္ ႏွင့္ (၆) ရက္ေန႔မ်ား၌ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႕နယ္၊ ရီေကာင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အနီး၌ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ ေတာင္ကုတ္ တပ္ရင္း ၅၅၄ (သို႔မဟုတ္) ၅၄၄ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တို႔ ထိေတြ႕ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ တိုက္ပြဲ အတြင္းတြင္ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္ႏွင့့္အက်အဆံုး မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္-ဘဂၤလာနယ္စပ္ အနီး၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္ျဖဴ အေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာလက္ေအာက္ခံလႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ယေန႔နံနက္ (၅) နာရီတြင္ (၁) နာရီနီးပါး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ က်ဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ဖက္မွ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ ႕ လည္း သိမ္းဆည္းရမိသည္။

တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္စလံုးအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ႐ွိခဲ့ေခ်။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

“တိုက္ပြဲသတင္း”

2016-17

“တိုက္ပြဲသတင္း”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၂)စစ္ေဒသ ၊လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၅)လက္ေအာက္ ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ မနက္ပိုင္း တြင္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ “ေလာရမ”ေတာင္တန္း အနီးတြင္တစ္ႀကိမ္၊ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား၊  “နတ္သရဲ႐ြာ”အနီး၌ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ (၄၀) ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ေတြ အေျခစိုက္၊ခလရ (၂၃၂) တပ္ရင္းႏွင့္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္၊ေနရာႏွစ္ ေနရာတို႔၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေလာရမေတာင္တန္းအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) မွ အင္အား (၁၀) ထက္မနည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အက်အဆံုးမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

နတ္သရဲ႐ြာအနီးတိုက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြ ၊အေျခစိုက္၊ ခလရ (၂၃၂)တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴ း အပါအဝင္  အရာရွိမ်ား၊ အၾကပ္စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းလံုးဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အထိအခိုက္ႏွင့္အက်အဆံုးမ်ားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ညေနမွစ၍ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားသို႔ ၁၂၀ မမ အပါအဝင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယေန႔ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ လည္း နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) ခန္႔မွစ၍ ၁၂၀ မမ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံပစ္ခတ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အနီးအနား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား မွာ စိုးရိမ္မႈမ်ားတိုးပြားလွ်က္႐ွိေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ စစ္ကူအေျမာက္အျမားထပ္မံတက္လာေသာ ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္

“တိုက္ပြဲသတင္း”

“တိုက္ပြဲသတင္း”
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ ၊အဂၤါေန႔ ၊ေန႔ခင္း ( ၁) နာရီေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၊ အမွတ္(၅) ဗ်ဴ ဟာလက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္တပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ ႕၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၆၃/၆၄) အနီးတြင္ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကိုမသိရေသးေခ်။
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

2016 3 1

တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္

rakhine-modified Final

“တိုက္ပြဲသတင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္”

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊျပည္အေရွ႕ ဖက္၊ ရမ္းေခ်ာင္းေတာင္တဝိုက္တြင္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၇) နာရီ (၂၀) မိနစ္မွစ၍ တိုက္ပြဲ-တတိယေန႔ကို ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊ ခမရ ၃၇၅ (ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္) ခမရ – ၃၇၈ (ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္) ၃၇၅တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္မနက္ပိုင္းတိုက္ပြဲႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၈)နာရီမွ ညေန (၉) ခန္႔ ့အထိ ၊တစ္ရက္လံုးနီးပါးတိုက္ပြဲ (ႏွစ္ရက္ေပါင္း) တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိအပါအဝင္ (၂၁)ေယာက္က်ဆံုးၿပီး ၃၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္ထဲတြင္ က်ဆံုးသူ အရာရွိဟု ယူဆရေသာသူ မ်ားကိုသာေ႐ြး၍ ထမ္းစင္ျဖင့္ထမ္းထုတ္သြားၿပီး ရဲေဘာ္ ဟုယူဆရေသာက်ဆံုးသူ (၅) ေလာင္းအား ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ ေတြ႕ျမင္ရေသာစာရင္း မ်ားထက္ပိုေသာ ထိခိုက္က်ဆံုးျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔အင္အားအမ်ားအျပားသံုးကာ တိုက္ခိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။မိမိတို႔ ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ မွ အေသးစားဒဏ္ရာရ သူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားမွာ

(၁) ခမရ ၃၇၄ ၊ ၃၇၅ ၊ ၃၇၆ ၊ ၅၃၉ (ေက်ာက္ေတာ္ အေျခစိုက္)
(၂) ခမရ ၃၇၇ ၊ ၃၇၈ ၊ ၅၄၀ (ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္)
(၃) ခမရ ၃၇၉ ၊ ၃၈၀ ၊၅၄၁ (မင္းျပားအေျခစိုက္)
(၄) နပခ တပ္ရင္းမ်ား (အမ္း)
(၅) ဒကစ (စစ္ေတြ)

တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏တပ္ရင္းေပါင္း ၂၀ (ႏွစ္ဆယ္) နီးပါးျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ရွိသည္။ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္ အတြင္း အင္အားအမ်ားအျပားသံုးၿပီး တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္သာရွိသည္။

ရခိုင္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္ၾကရန္၊ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ကိုလည္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡဳိုင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီ(၃၀) မိနစ္

“တိုက္ပြဲသတင္း”

breaking news

“တိုက္ပြဲသတင္း”

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ ႔ ၊မဟာမုနိဘုရားအေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမ မွ (၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇)ရက္နံနက္ (၁၀) နာရီ ဝန္းက်င္၌ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕တို႔ တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္မွအထိနာ၍ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ ယေန႔ (၂၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ မွစ၍ အင္အားျဖည့္ၿပီး ထပ္မံတက္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ ႕ျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထိအခိုက္ အက်ဆံုးမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္