ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း

19/11

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္အသီးသီးမွ
တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္း
အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး
လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့ပါသည္။

တစ္နည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (FUA) ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ (KIA) ၊ ခ်င္း (CNA) ၊ တအာင္း/ပေလာင္(TNLA) ၊ ရခိုင္ (AA) ၊ ဗမာ (ABSDF) အစ႐ွိသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္တပ္အသီးသီးမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာသူမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အရာရွိ ျဖစ္လာမည့္သင္တန္းေပးေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၎ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ယင္းဗိုလ္သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း
အားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
၎အထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) မွတက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္
ဗိုလ္ေလာင္း (၂၀) ဦးထဲမွ (၈) ဦး ( ဗိုလ္ေလာင္း ေက်ာ္ခန္႔၊ ဗိုလ္ေလာင္း ခိုင္ထြန္း၊
ဗိုလ္ေလာင္း ထက္ထက္ေအာင္ (ခ) ခိုင္ထက္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ကိုေစာတင္၊
ဗိုလ္ေလာင္း ရဲဝင္းထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ေအာင္ေအာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရန္လင္းစိုး၊
ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းသန္းႏိုင္)မွာ ၎နီရာတြင္ပင္ က်ဆံုးခရၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔အငိုက္ဖမ္း ယုတ္မာစြာတိုက္တိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သမိုင္းတြင္
မည္သည့္အခါမွေမ့ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။၎ေန႔သည္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္လိုသူမ်ားမွ ဖ်က္စီးပစ္လိုက္သည့္ေန႔တစ္ေန႔လည္း
ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ
သူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္း မ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားျခင္းသည္
ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔ဤရက္တြင္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳယင္း
က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ (ULA/AA) အေနျဖင့္ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ
ရေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

Press Released No. 13/2016

34

United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

Press Released
No. 13/2016

20 October 2016

It is assumed that the government performance and action in responding to the incident of the assaults in Maungdaw, Northern Arakan, on 9 October 2016 in which a number of weapons from the Burmese government’s Kyikanpyin Border Guard Police (Number One) Headquarters, Kotankauk Police Outpost, and Ngakhura Local Police Office were seized and policemen were slaughtered by the Jihad killing of the savage Bengali Muslim terrorists with swords, cudgels and guns are ineffective and weak credibility.

Behind these raids, it is clearly seen that a diversionary trick has been playing to get political gain from the people of Arakan and to distract attention from the Burmese army’s using fighter jets, shelling heavy artilleries and violations of human rights in attacks in the Kachin and Northern part of Shan State to the problem of Bengali terrorists. Besides, numbers of the native Arakanese peoples who have been driving out of their homeland to leave their properties and possessions are steadily increasing day by day because of the direct threats from the oppression and enslavement of the Burmese rule, the consolidation of the Burmanization process and the exploitation of natural resources in addition to the rampage of the Bengali Islamic fundamentalist militants in Northern Arakan. Such a phenomenon is occurring not only in Arakan but in all ethnic territories.

The bordered area of the Northern Arakan and other cities including Rangoon are now suffering adverse effects as a result of Arakan’s bordering with the population explosion of Bangladesh, the excessive entering of illegal Bengali immigrants into Arakan for decades, and the neglect of the successive Burmese regimes to the Bengali’s intrusion and territorial expansion. Under the misrule and mismanagement of the Burmese regime that had failed to protect life and property of its people, indigenous peoples have been living without any feeling of security in their own territories. Furthermore, the elected NLD government is also the same as the previous military regimes that had never tried to solve the country’s problems by proper ways but use these problems as their political stratagem and trump card.

We should be aware of the consequences that there will become great territorial losses and threats to national sovereignty in the future because the Burmese government, army and police forces are implementing unnecessary tasks, the evacuation of civilians by helicopters just for show and propaganda, instead of providing full protection to secure villages and people living in Maungdaw Township. On the other hand, we doubt that the Burmese army is intentionally instigating to become this crisis. Therefore, the Burmese government and people of Arakan are humbly informed that the ULA/AA is ready for the security of people of Arakan and villages and national territory of Arakan if the Burmese government, army and police are incapable of providing effective and efficient protection for Arakan and its people.

ULA/AA Info Desk

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com
Phone: +86 180 8816 4061
+91 977 495 3234

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

12

United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA)
ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆

၁၃၇၈-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္

ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဖက္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ကိုးတန္ေကာက္ ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ံုးမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လုယူခံရျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ကုလားဆိုးမ်ားမွ ေသနတ္၊ တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ဂ်ီဟတ္လုပ္ သတ္ျဖတ္ သြားျခင္း အစ႐ွိသည့္ အၾကမ္းဖက္လုယက္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္အား အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ေနပံု၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ မိပါသည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုသည့္ လွည့္ကြက္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ႐ွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ားတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားမွာ တိုက္ပြဲအာ႐ံုေျပာင္းကစားကြက္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီျပႆနာအေပၚ အာ႐ံုလြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအျဖစ္ ထင္႐ွားစြာေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသ ခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ဂုတ္ေသြးစုပ္ ကြၽန္ျပဳဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ Burmanization ဘာမင္ႏိုင္ေဇး ႐ွင္းျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူေရးအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလီအစၥလမ္အေျခခံဝါဒီစစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ ထႂကြေသာင္းက်န္းလာ မႈေၾကာင့္ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ဆက္ လက္ျမင့္မားလ်ွက္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔၏ ေဒသတိုင္းနီးပါးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္နယ္စပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၊ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလြန္အကြၽံခိုးဝင္ေနထိုင္မႈ၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားအား အစိုးရ အဆက္ ဆက္မွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ေသာ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ဖက္ေဒသ၊ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔တို႔သည္ ဆက္စပ္ကူးစက္ ခံစားလာေန ရၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈ၊ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေဒသခံမ်ားမွာ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ေဒသ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္လည္း ၎ျပႆနာမ်ားကို နည္းလမ္းတက် ေျဖ႐ွင္းရန္ မႀကိဳး စားဘဲ ႏိုင္ငံေရးဝွက္ဖဲတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးခ်ရန္သာ အားထုတ္ေနၾကသည္မွာ လူထုမွေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္၍ တက္လာသည့္ NLD ဦးေဆာင္အစိုးရလည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခိုင္ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၎ေဒသ တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ႐ွိေစရန္ အနီးကပ္သြားေရာက္ ၾကပ္မတ္အကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား ထိုေဒသခံအရပ္သားမ်ားအား စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လူလံုးျပမဲဆြယ္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေပးေနျခင္းမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကိုလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ပိုင္နက္ နယ္ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈမ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု မိမိတို႔သံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္လူထုအား ထိထိေရာက္ေရာက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ိဳး မျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္) နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ မျပဳလုပ္လိုပါက မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္နိမိတ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူလူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထု တို႔အား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com
Phone: +86 180 8816 4061
+91 977 495 3234

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Joint stm

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃) ရက္                                                                             ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး) ကို ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႕ ဦးတည္လာသည့္အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရား ႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ-MNTJP/MNDAA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ULA/AA တို႕၏ သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂။ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႕၏ တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အစစ္အမွန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား သိရွိေဝဖန္ႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသ ေပးခဲ့သည့္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ရဲဝ့ံျပတ္သားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအေျဖရွာရာတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၄။ သို႕ပါေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ (၆) ရပ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲ တင္ျပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႕၏ တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည္အထိ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ ထိုက္သူမ်ား၊ အစုအဖဲြ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ညီလာခံအစည္းအေဝးပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မိမိတို႕ မဟာမိတ္ (၃) ဖဲြ႕ ၏  သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ/        ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/                          တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA                                   

 ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

Statement of MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA and ULA/AA on Myanmar Tatmadaw Leaders’ Principle of Renouncing Arms for Peace

Statement of MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA and ULA/AA on Myanmar Tatmadaw Leaders’ Principle of Renouncing Arms for Peace

May 21, 2016

            We, the Myanmar National Truth and Justice Party/Myanmar National Democratic Alliance Army (MNTJP/MNDAA), the Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army (PSLF/TNLA) and the United League of Arakan/Arakan Army (ULA/AA), strongly protest the Myanmar Tatmadaw’s (Burma Army) position of refusing to hold peace talk with us and demanding our three organizations to lay down arms, stated by the Myanmar military leaders Senior Gen. Min Aung Hlaing and Lt-Gen. Mya Tun Oo, at the press conference held on May 13, 2016, in the Bayint Naung Hall of Naypyidaw, as it is Myanmar Tatmadaw’s policy that would continue to prolong Burma’s fire of civil war.

               Moreover, we view statement by the European Union ambassador to Burma, Roland Kobia, telling us to renounce arms and come to the negotiation table as a biased one, made in favor of Myanmar Tatmadaw and in disregard of the oppressed and unequal status of Burma’s ethnic nationalities. At a time when there is no firm political guarantee, the talk for the ethnic armed organizations to lay down arms is an act in violation of Article 2 (4) of the UN Charter, prohibiting interference in another country’s affairs, and in contravention of the European Union’s Basic Principles.

            Our three organizations, together with other Ethnic Armed Organizations (EAOs), have participated, from the beginning to end, in the whole process of endeavor for resolving problems through genuine political dialogue, after establishing nationwide ceasefire, as members of the Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) and the Senior Delegation (SD). However, it is our conclusion that Myanmar Tatmadaw’s pressuring of our organizations militarily by launching offensives continually and, at the time when the approved NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) to be signed, the deliberate exclusion of our three organizations, without any valid justification in order to undermine the NCA, were decidedly not honest acts of Myanmar Tatmadaw.

            By reducing military engagements, we have made preparation for the best cooperation for holding genuine political dialogue, after smooth consultation and implementation of matters concerning national reconciliation and peace, during the term of the new Myanmar government, coming into being in accordance with the 2005 elections’ result. Though Myanmar Tatmadaw has come to launch massive military offensives in our nationalities’ regions, with undertakings causing more political confusion, we have been striving to avoid contact as much as possible to reduce battles, apart from acts in self-defense.

            The Myanmar National Truth and Justice Party, the MNTJP/MNDAA, was the first organization to reach ceasefire agreement with the military government in 1989, and it had involved itself in the persistent effort in the role of bringing stability and peace in the country by drawing in 17 other organizations, through its leadership. Moreover, it was able to declare Kokang Special Region (1) to be opium free to the world in 2002, and it undertook for the emergence of other special regions. However, in the matter of transforming to Border Guard Force, there was disagreement between the two sides and as the Tatmadaw used force and terror attacks, by military means, battles are taking place up to this day, in Kokang Region.

            After its mother organization, the Palaung State Liberation Army (PSLA), made ceasefire agreement and until it was disarmed by force in 2005, the Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army (PSLF/TNLA) had to be active mainly in the Thai-Karen State border areas. Subsequent to the absence of armed organization to protect the Ta’ang people, there were military domination by Myanmar Tatmadaw, armed oppression by other armed ethnic organizations and the serious growth of narcotic drug problem, and in accordance with the demand of Ta’ang people, the Ta’ang National Liberation Army PSLF/TNLA started to set up base in Ta’ang Region in 2009 and violent clashes have been taking place with Myanmar Tatmadaw.

            The United League of Arakan (ULA) and its military wing, the Arakan Army (AA), have been fighting for the lost rights of the Arakanese people, their birthrights and the right of the Arakanese people to decide their own destiny, with the support of the Arakanese people living in countries all over the world, and for the common goal, in the lands of the alliance forces, including in the land of Arakan, together with the armed ethnic resistance organizations with the same military and political objectives. At the same time, as Myanmar Tatmadaw has come to launch offensives in accordance with its plan of total annihilation against our Arakan Army, battles continue to take place in the land of Arakan.

            Our Kokang Army (MNTJP/MNDAA), Ta’ang Army (PSLF/TNLA) and Arakan Army (ULA/AA) are politically and militarily allied organizations and have made overtures for ceasefire and unilateral reduction of clashes. However, Myanmar Tatmadaw has been trying repeatedly to totally annihilate us by launching relentless offensives against us, in addition to blocking us from participation in the peace process, under various pretexts.

            Exclusion of some ethnic armed organizations with discriminatory classification and demand for renouncing arms without achieving solution to political problems, cannot in any way realize the cessation of civil war and peace. For that reason, we the alliance absolutely protest Myanmar Tatmadaw’s principle of renunciation of arms for peace, and earnestly urge Myanmar government led by the National League for Democracy, which has been undertaking for the realization of National Reconciliation and Peace, to stop ongoing wars in the lands of the ethnic nationalities and resolve political problems by political means, through genuine political negotiations and dialogue.

MNTJP/MNDAA
Myanmar National Truth and Justice Party/
Myanmar National Democratic Alliance Army

PSLF/TNLA
Palaung State Liberation Front/
Ta’ang National Liberation Army

ULA/AA
United League of Arakan/
Arakan Army

188703514888649121 480307402172203616445141362430824777 7687367646143360

Statement in response to Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win’s explanation

United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

Statement in response to

Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win’s explanation

No-8/2016

5 May 2016

 

We have learnt the explanation of the Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win in response to the proposal submitted by U Wai Sein Aung, an Arakan National Party Amyotha Hluttaw MP for Rakhine’s No.1 constituency.

The stand of the ULA/AA and its call for the national rights and proposal for the national reconciliation were merely recorded and denied by the Amyotha Hluttaw which motto is ‘People’s voice is Hluttaw’s voice; People’s desire is Hluttaw’s desire’. It ignored people’s real voice, desire and efforts. The Union Minister not only prohibited the efforts of the ethnic people who want national reconciliation and also gave subjective explanation in contrary to the hope of 21st century Pang Long agreement and the policy of the current government which claims to build up Federal Union and ethnic unity. We also believe that it is such an inappropriate decision.

Speaking in such a way will cause serious hindrance to achieve national reconciliation and it won’t be productive in the long term to demand our ethnic rights in the parliament which was based in the 2008 Constitution in Myanmar and also oppose to the practice of Democracy. Such an open threat posing by the Myanmar Army in the Amyotha Hluttaw is like forcing Rakhaing people to walk the path of armed revolution and pushing away from the Union.

On the other hand, we want Pyi Htaung Su Hluttaw including the legislative branch, the executive branch and the judicial branch to know that the clashes in the Rakhine region are happening not because the Arakan Army is attacking to the Myanmar Army but the other way round. Till present, the Myanmar Army is increasing its armed forces day by day which create more clashes.

Furthermore, the Myanmar Army continues torturing and killing to the innocent people without asking any question, using people as human shield and forced labour, taking villagers’ foods, properties and animals by force. The current government needs to prohibit such atrocities.

The root causes of the problems in Myanmar are based on the political conflicts and we want a political dialogue in order to solve those problems. Instead of solving such problems with political dialogue, using heavy forces to annihilate us and speaking about abandoning arms are just the old methods of the previous military regime and their unchanging irresponsible talks and tactics.

 

ULA/AA Info Desk

 

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com

Phone: +86 1570 6924 970

+91 977 495 3234

563396651334143262

894126607904222112

(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) မွ ေပးပို႔အပ္ေသာ သဝဏ္လႊာ

6th Kha Me National Day-(final)-2

United League of Arakan (ULA)

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

 

(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) မွ ေပးပို႔အပ္ေသာ သဝဏ္လႊာ

ရက္စြဲ၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္

 

ခမီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိးမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖင့္ ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္ကတည္းက အတူတကြေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခမီလူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းသည္ ခြဲျခား၍မရေသာ သမိုင္းသက္ေသအမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္ဘုရင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးသည္ စစ္႐ံႈး သူတို႔၏ ဘဝအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးသည္ အဖက္ဖက္တြင္ ခၽြတ္ျခံဳဆုတ္ယုတ္ခဲ့ရၿပီး လူလံုးမလွသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးသည္ ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳဳၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူဘဝျဖင့္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေစေရးကို အထူးသတိထားၾကရမည္။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ULA)သည္ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စု၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈအစရွိေသာ အမ်ိဳးသားေရး အေမြအႏွစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစရွိသည့္ က႑မ်ား ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အားလံုးတြင္လည္း ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးတစ္ဦးနည္းတူ ထပ္တူထပ္မွ်တာဝန္ရွိၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းစကတည္းကပင္ ခမီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ULA ၏ စစ္ေရးေတာင္ပံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) တြင္ စစ္မႈတာဝန္မ်ားကို ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုပီသစြာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေနၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း အမ်ိဳးသားေရးအသိတရားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားကို ညီရင္းအစ္ကိုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကိဳဆိုလွ်က္ရိွပါသည္။

ရကၡိဳင္ေဒသ၏ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊အနာဂတ္ စေသာကာလသံုးရပ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး၊ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းတို႔အား ရကၡိဳင္ေဒသအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ရကၡိဳင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး လက္တြဲေျဖရွင္းကာ အနာဂတ္ရကၡိဳင့္လူေဘာင္တစ္ခုကို အတူတကြဖန္တီးၾကရန္ ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚရင္း (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဤသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

 

ထြန္းျမတ္ႏိုင္(ဥကၠ႒)

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္