ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖလား (ULA Cup) မိုးရာသီေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ပထမဆုကို ရကၡိတအလင္းတန္းအသင္း ပုထုန္ဌာေနကရရိွ

ထိုင္းႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ (ULA) ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖလား မိုးရာသီေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ႐ိုင္အသီးသီးမွ ေဘာလံုးအားကစားဝါသနာရွင္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကရာ ပထမဆုကို ရကၡိတအလင္းတန္းအသင္း ပုထုန္ဌာေနကရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆုကို ႐ိုးမသဇင္အသင္း စုေပါင္းနယ္ေျမမွ အသီးသီးရရိွသြားခဲ့ပါသည္။ Facebook Twitter Google+ LinkedIn