LOCAL ARAKAN NEWS

ေမာင္ေတာသတင္း

 

ေမာင္ေတာ သတင္း

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုယူဆရသူမ်ားမွသတ္ျဖတ္ၿပီး ေနရာသံုးခုတြင္လက္နက္ခဲယမ္းအမ်ားအျပားတို႔အားလုယက္ျခင္းခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ေမာင္ေတာပတ္ဝန္းက်င္၏ေနရာအခ်ိဳ ႕တြင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေဒသသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသ ႐ွိျပည္သူလူထု၏အသက္အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္တို႔ႏွင့္ထိုေဒသ၏တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊လံုၿခံဳမႈသည္ထိုေဒသအားတာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူတို႔တြင္အဓိကတာဝန္႐ွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္းမိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္၎အျဖစ္အပ်က္၊တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနီးစပ္အေနအထားတြင္႐ွိေနသလို ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္တေသြးတည္းတသားတည္း႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ လက္႐ွိျမန္မာအစိုးရ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ဖက္မွ   မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္အေနအထားအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လွ်က္   လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုလႈပ္႐ွားႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ULA/AA သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ မည္သည့္အခါမွ မ်က္ကြယ္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ရန္သူ၏စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္မျဖစ္ေစရန္၊ေထာင္ေခ်ာက္ထဲဝင္မသြားေစရန္ ၊အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အတိတ္မ်ားမွသင္ခန္းစာမ်ားကိုယူကာ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္တံု႔ျပန္သင့္ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မတည္မၿငိမ္မႈဖန္တီးၿပီး စစ္အာဏာကိုတလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို ယခုလည္းေတြ႕႐ွိေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေမာင္ေတာေဒသအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္တစ္ခုလားဟုမိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္သံသယျဖစ္မိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိလိမ့္မည္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္သိနားလည္ေသာ္လည္း အလြန္တရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ိဳး ႏွင့္ ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးၿပီးေပါက္ကြဲမႈမ်ိဳးမျဖစ္လာေအာင္ သတိထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားထဲတြင္ၾကားညႇပ္ခံသားေကာင္မျဖစ္သြားေစရန္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔လိုအပ္သလို စိုးရိမ္တႀကီးတံု႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာအသိေပးျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ULA/AA