ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာအစိုးရ၊ သမၼတ႐ံုး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဌး ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၇) ရက္ေန႔၊ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ မိမိတို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA) အား,အေျခအျမစ္မ႐ွိဘဲ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၇) ရက္

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA