ဖူဆယ္ ေဘာလံုးအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဆုပီးပြဲအခမ္းအနား

(၁၅-၉-၂၀၁၈) မွ (၇-၁၀-၂၀၁၈) အထိ ရက္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခေသာ “ဆယ္ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ” အႀကိဳ ဖူဆယ္ေဘာလံုး အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဆုပီးပြဲ အခမ္းအနား။

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA