ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏Sniper လက္ခ်က္ျဖင့္ဗမာစစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမႈးေသဆံုး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Sniper သမား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ခမရ (၅၄၁)တပ္ရင္းမႉးေသဆံုးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

About Arakan Army 158 Articles
ULA and AA