ရခိုင္ျပည္အတြင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾက ေသာ ခရီးသြားမိဘျပည္သူအ ေပါင္းတို႔ သိရွိလိုက္နာၾက ေစရန္ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၄/၂၀၁၉
About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA