၂၀၁၆- ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

wishes

၂၀၁၆- ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအားလံုး ႏွစ္သစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ လိုရာဆႏၵအဝဝျပည္ဝႏိုင္ေစေၾကာင္း မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါသည္။

၂၀၁၆ – ခုႏွစ္သည္ လူတိုင္းလိုလားေတာင့္ တေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုေဆာင္းေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစမ်ားမွာ လွမ္းျမင္ ေနရေသာ္လည္း ၎ခရီးသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အခက္အခဲ အဖုအထစ္မ်ား ရိွေနေသး ေသာေၾကာင့္ ၎အတားအဆီးမ်ားကို တူညီၿပီး မွန္ကန္ေသာ စိတ္သေဘာထားမ်ားျဖင့္ အတူတကြ ေျဖရွင္းႏိုင္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ကိုလည္း ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္မွ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေနဆဲ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ပြဲမ်ားအား အဆံုးသတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးလိုလားေသာ ဘဝဆႏၵ၊ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေစၿပီး လွပေသာ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာ စစ္ေရးအရ ခုခံကာကြယ္စစ္ပြဲမ်ား ကို ဆင္ႏႊဲေနရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္လုပ္ငန္းအား အျမဲတမ္း ႀကိဳဆိုၿပီး အဆင္သင့္အေနထားတြင္ ရိွေနပါေၾကာင္း မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ ျပင္းထန္ရက္စက္ေသာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေနမႈမ်ားအေပၚ အားလံုးမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စိတ္မေကာင္း ဆုေတာင္းေပးေန႐ံုမွ်ျဖင့္ အေျဖထြက္လာမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သိနားလည္ၿပီး ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးတစ္ရပ္လံုး စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ အမွန္တရားအတြက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တသားတည္းရပ္တည္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္စြာျဖင့္ စိတ္အား၊ ကိုယ္အား၊ ရန္ပံုေငြ၊ အၾကံေကာင္း၊ ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ဝိုင္းရံပံ့ပိုးေပးၾကသူမ်ား၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရိွေသာ အမ်ဳိးသားေရးေစတနာကို မိမိတို႔ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္မွ ေလးေလးနက္နက္မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ၿပီး ၎တာဝန္မ်ားကို ဆတက္ထမ္းပိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ကိုလည္း ဆက္လက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

“ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တိုက္ပြဲသည္ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထု၏တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိး၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္” ဆိုေသာ သေဘာတရားအတိုင္း မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တခုအတြက္ ၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္ကာလတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသစ္၊ ခြန္အားအသစ္တို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္း လိုက္ပါသည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA