၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔အထိ ပလက္၀၊ရေသ့ေတာင္၊ဘူးသီးေတာင္၊ပုဏၰားကၽြန္း၊ေက်ာက္ေတာ္၊ေျမာက္ဦး၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA