၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္၊ေန႔လည္(၁၂)နာရီမိနစ္(၂၀)မွ စတင္ၿပီး စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊”ဒိုးေခ်ာင္း၀”ရြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။တိုက္ပြဲအေသးစိတ္အေျခေနမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၅/၆)ရက္မ်ား၌ ရန္သူႏွင့္မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအနွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔၊ည(၉)နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ျမားေခ်ာင္းေတာင္တန္းပတ္၀န္းက်င္အား လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆယ္ႀကိမ္ေက်ာ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ေန႔တြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ ဒံုးသိမ္မွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးက်ဥ္အခ်ိဳ႕မွာ ရြာအနီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ စစ္ရာဇ၀တ္အမႈမ်ားကို ဗမာျပည္အႏွံ႔လွည့္လည္က်ဴးလြန္ေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA