၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔ညေန(၇)နာရီမွ(၉)နာရီခန္႔အထိ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ နယ္ခ်ဲ႔ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပမေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အစ)၌ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဘက္မွ (၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒါဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား ပစ္ခတတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ယဖုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။

ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ို႔၊စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းအခ်ို႔၊ရကၡိာအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။တိုက္ပြဲအေသးစိတ္အေျခေနမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမယ္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္သည္ လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအမ်ားအျပားကို ရခိုင္ျပည္အတြင္းပို႔ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ထိုးစစ္ဆင္မည့္ လကၡဏာမ်ား၊စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ားတင္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထနလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဗမာစစ္တပ္၏ မည္သည့္ထိုးစစ္ကိုမဆုိ အေကာင္းဆံုးခုခံ တံု႔ျပန္သြားမည့္အျပင္ စစ္ေရးဖိအားမ်ားယခုထက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ဆိုပါက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA