၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃/၂၄/၂၅) ရက္မ်ားတြင္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္-ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားမ႐ွိေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔ညအခ်ိန္မေတာ္,ေန႔တိုင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ တခ်ိဳ႕ေန႔ရက္မ်ား၌ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္တိုက္႐ွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီ (၅၅) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လည္(၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္မ်ား၌ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ား၊ဗံုးမ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ေတာင္ၿပိဳ႐ြာ၊ ေျမာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ ဗမာစစ္တပ္၏ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွဗံုးႀကဲခ်တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေရာ့ကတ္၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၎တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ ဥတၱလင္းေခ်ာင္းအနီး၊ ေက်ာက္ပလင္႐ြာ ႏွင့္ သာယာကုန္း႐ြာအၾကားသို႔လည္းရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီး(၁၀၅ မမ)မ်ားျဖင့္လည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ(၂၂) ရက္တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၁၂) ႀကိမ္၊ Rocket 🚀 ေရာ့ကက္ျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၃၀) ခန္႔၊ ၁၀၅ မမျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၃၀) ထက္မနည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္တစ္ေန႔တည္းတြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္၏ ထ႐ြန္အိုင္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္(၂၀) ႀကိမ္ေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊သမီးလွ(႐ြာသစ္) အနီး၌နံနက္(၉) နာရီ(၄၂) မိနစ္တြင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၃၀) မိနစ္နီးပါးအၾကာ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ (၂၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္း႐ွိခဲ့သည္။

အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားသည့္နယ္ခ်ဲ႕စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိသည့္အတိုင္း သမီးလွေက်း႐ြာ(႐ြာသစ္) အတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎႐ြာအတြင္းလက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေမာင္ႏိုင္စိုး(အဖ-ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္)အသက္(၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးငယ္တစ္ဦးလက္နက္ႀကီးအစထိမွန္မႈ႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သမီးလွေက်း႐ြာအတြင္းမွ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွိပ္စက္မႈ၊႐ိုက္ႏွက္သတ္ပုတ္မႈစသည့္ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတိုင္း ဗမာစစ္တပ္မွျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ အဖ ဦးေမာင္လွျဖဴ၏ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္ဝင္းလိႈင္ ႏွင့္ ညီပုေခ်တို႔ႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ ညေန(၆) နာရီတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ေနာက္ထပ္မည္သူတို႔အားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ကို စံုစမ္းလွ်က္႐ွိပါသည္။

မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အရပ္သားအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအားႏွိပ္စက္မႈတိုင္းကိုမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာစစ္ခုံ႐ံုးသို႔ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ အတြင္းပို႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈ၊ မတရားႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို သတၱိ႐ွိ႐ွိျဖင့္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊သက္ေသမ်ားကို မိမိတို႔ထံေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္၊ ညေန(၅) နာရီ(၁၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ခံု႐ြာ” ႏွင့္ “ေကာက္ႀကီးဝ႐ြာ” အၾကားတြင္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ (၂) ဦးေသ၊ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္ အက်အဆံုးမ႐ွိေသာ္လည္း အလတ္စားဒဏ္ရာရသူႏွစ္ဦး႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ညေန (၅) နာရီ (၃၀) မိနစ္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ကုန္တန္း ႏွင့္ ႏြား႐ံုေတာင္ေက်း႐ြာအား ဗမာစစ္တပ္( တပ္ရင္းအမည္စံုစမ္းဆဲ) သည္ “သမီးလွ႐ြာသစ္”႐ွိ ႐ြာသူ/ ႐ြာသားမ်ားထံမွ ေ႐ႊ၊ေငြ၊ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကိုလည္းလုယက္ယူေဆာင္သြားေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ မိမိတို႔သိ႐ွိထားသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဦးေအာင္စိုးထံမွ ေငြ သိန္း တစ္ရာ့ငါးဆယ္ (၁၅၀ သိန္း) (ထိုေငြမ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္-မတည္ရံပံုေငြမ်ားျဖစ္သည္)

(၂) ဦးေမာင္သိန္းႏုထံမွ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္သိန္း( ၂၇ သိန္း)

(၃) ဦးေမာင္လံုး+ေဒၚပြားႏုသာ (ေ႐ႊ၊ေငြလက္ဝတ္ရတနာမ်ားယူေဆာင္သြားသည္)

(၄) ဦးညီေခ်ဝင္း+ ေဒၚယဥ္ဆန္းႏု (ေ႐ႊ၊ေငြလက္ဝတ္ရတနာမ်ားယူေဆာင္သြားသည္)

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္၊စေနေန႔။

Unicode

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃/၂၄/၂၅) ရက်များတွင် နယ်ချဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်-ဗမာစစ်တပ်နှင့် မိမိတို့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတို့ နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးများမရှိသော်လည်း ဗမာစစ်တပ်သည် လက်နက်ကြီးများဖြင့် နေ့ညအချိန်မတော်,နေ့တိုင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်း၊ တချို့နေ့ရက်များ၌ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်ရှိနေခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁) နာရီ (၅၅) မိနစ် နှင့် နေ့လည်(၂) နာရီခန့်အချိန်များ၌ ရဟတ်ယာဉ်(၂) စီးပေါ်မှ စက်သေနတ်များ၊ ရော့ကတ်များ၊ဗုံးများဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့သည်။ တောင်ပြိုရွာ၊ မြောက်ဖက်တောင်ကြောပေါ်သို့ ဗမာစစ်တပ်၏ရဟတ်ယာဉ်(၂)စီးပေါ်မှဗုံးကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သကဲ့သို့ ရော့ကတ်၊စက်သေနတ်များဖြင့်လည်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့သည်။

ထို့အတူ ၎င်းတစ်နေ့တည်း၌ပင် ဥတ္တလင်းချောင်းအနီး၊ ကျောက်ပလင်ရွာ နှင့် သာယာကုန်းရွာအကြားသို့လည်းရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကြီး(၁၀၅ မမ)များဖြင့်လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် ဇန်နဝါရီလ(၂၂) ရက်တစ်နေ့တည်း၌ပင် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သော အကြိမ်အရေအတွက် (၁၂) ကြိမ်၊ Rocket 🚀 ရော့ကက်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအကြိမ်အရေအတွက် (၃၀) ခန့်၊ ၁၀၅ မမဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအကြိမ်အရေအတွက် (၃၀) ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်တစ်နေ့တည်းတွင်လည်း ဗမာစစ်တပ်၏ ထရွန်အိုင်ဖက်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအကြိမ်အရေအတွက်(၂၀) ကြိမ်ကျော်ရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆) ရက်နေ့တွင် စစ်ရာဇဝတ်ကောင် နယ်ချဲ့ဗမာစစ်တပ်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတို့သည် ရခိုင်ပြည်၊ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊သမီးလှ(ရွာသစ်) အနီး၌နံနက်(၉) နာရီ(၄၂) မိနစ်တွင်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (၃၀) မိနစ်နီးပါးအကြာ ယနေ့တိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူ့ဖက်မှ (၂၀) ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအချို့လည်းရှိခဲ့သည်။

အထိအခိုက်အကျအဆုံးများသည့်နယ်ချဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ဗမာစစ်တပ်သည် ၎င်းတို့လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသည့်အတိုင်း သမီးလှကျေးရွာ(ရွာသစ်) အတွင်းသို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မောင်နိုင်စိုး(အဖ-ကိုကျော်ကျော်နိုင်)အသက်(၇) နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးလက်နက်ကြီးအစထိမှန်မှုရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင် သမီးလှကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသားများကိုဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးပြီး နှိပ်စက်မှု၊ရိုက်နှက်သတ်ပုတ်မှုစသည့် စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူတို့၏လုပ်ရပ်များအတိုင်း ဗမာစစ်တပ်မှပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဗမာစစ်တပ်သည် အဖ ဦးမောင်လှဖြူ၏ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြသော မောင်ဝင်းလှိုင် နှင့် ညီပုချေတို့နှစ်ဦးအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ညနေ(၆) နာရီတွင် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် နောက်ထပ်မည်သူတို့အားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်ကို စုံစမ်းလျှက်ရှိပါသည်။

မိမိတို့ ULA/AA အနေဖြင့် ဗမာစစ်တပ်၏စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ အရပ်သားအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားနှိပ်စက်မှုတိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးသို့ ၂၀၁၉ ဧပြီလ အတွင်းပို့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဗမာစစ်တပ်၏ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှု၊ မတရားနှိပ်စက်မှုများကို သတ္တိရှိရှိဖြင့်ထွက်ဆိုချက်များ၊သက်သေများကို မိမိတို့ထံပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ထို့အတူ ဇန်နဝါရီလ(၂၆) ရက်၊ ညနေ(၅) နာရီ(၁၀) မိနစ်အချိန်တွင်လည်း ပလက်ဝမြို့နယ်၊”ခုံရွာ” နှင့် “ကောက်ကြီးဝရွာ” အကြားတွင်ထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခုတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူ့ဖက်မှ (၂) ဦးသေ၊ဒဏ်ရာရသူအချို့လည်းရှိခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖက် အကျအဆုံးမရှိသော်လည်း အလတ်စားဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ညနေ (၅) နာရီ (၃၀) မိနစ်အချိန်မှစတင်ပြီး ကုန်တန်း နှင့် နွားရုံတောင်ကျေးရွာအား ဗမာစစ်တပ်( တပ်ရင်းအမည်စုံစမ်းဆဲ) သည် “သမီးလှရွာသစ်”ရှိ ရွာသူ/ ရွာသားများထံမှ ရွှေ၊ငွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကိုလည်းလုယက်ယူဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ မိမိတို့သိရှိထားသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ဦးအောင်စိုးထံမှ ငွေ သိန်း တစ်ရာ့ငါးဆယ် (၁၅၀ သိန်း) (ထိုငွေများမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်-မတည်ရံပုံငွေများဖြစ်သည်)

(၂) ဦးမောင်သိန်းနုထံမှ နှစ်ဆယ့်ခုနစ်သိန်း( ၂၇ သိန်း)

(၃) ဦးမောင်လုံး+ဒေါ်ပွားနုသာ (ရွှေ၊ငွေလက်ဝတ်ရတနာများယူဆောင်သွားသည်)

(၄) ဦးညီချေဝင်း+ ဒေါ်ယဉ်ဆန်းနု (ရွှေ၊ငွေလက်ဝတ်ရတနာများယူဆောင်သွားသည်)

တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲသတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆) ရက်၊စနေနေ့။


ဗမာနယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးစ ထိမွန္ခံရေသာ ေမာင္ႏိုင္စိုး ၊ အသက္(၇)ႏွစ္
About Arakan Army 158 Articles
ULA and AA