၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၉)ရက္ေန႔၌ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊“ျပန္ဆိုရြာ”ေတာင္ဖက္(၅.၅)ကီလုိမီတာအနီးတြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွယာယီအေျချပဳထားေသာဗ်ဴဟာကုန္းတစ္ခုအားမိမိတို႔သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္။၎ဗ်ဴဟာတြင္ခမရ၅၃၈(ရေသ့ေတာင္)၊ ခမရ-၅၄၂(ေက်ာက္ျဖဴ) ၊ခမရ-၅၆၂ (ဂြ) ႏွင့္ ခမရ-၅၆၃ (ဂြ) တို႔ပါဝင္သည္။
 
မိမိတို႔တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာဗ်ဴဟာကုန္းအနီးတြင္ရန္သူမ်ားသည္ေနရာအႏွ႔႔ံျပန္႔ႀကဲလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္ကစဥ့္ကလ်ားထြက္ေျပးေနေသာရန္သူမ်ားအားရွင္းလင္းေရးလုပ္ေနေသာမိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးရန္သူ႔ဖက္မွ(၁)ဦးထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီးအခ်ိဳ႕သည္ဦးတည္ရာမဲ့ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ရန္သူ႔လက္နက္ငယ္က်ည္အခ်ိဳ႕ႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕တို႔ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီးဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနသည့္ရန္သူမ်ားေနာက္ကိုလိုက္လံရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။
 
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊“ျမတ္လွဲရြာ”အေနာက္ဖက္(၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူသည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမတိုင္မီလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီးနံနက္(၁၁)နာရီတြင္ရန္သူသည္ထိုးစစ္ကိုစတင္ခဲ့သည္။ယေန႔ထိုးစစ္အစတြင္ရန္သူ႔ဖက္မွအရာရွိတစ္ဦးအပါအဝင္(၅)ဦးခန္႔က်ဆံုးၿပီးတပ္လန္သြားခဲ့သည္။
 
ထို႔အတူေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏တပ္မ(၂၂)သည္ေတာင္ဖက္မွထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္းတပ္မ(၂၂)သည္ဒုတိယအႀကိမ္တပ္လန္သြားၿပီးေနာက္ထပ္(၅)ဦးခန္႔ထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီးထိုးစစ္အားထပ္မံမျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွေရာ့ကတ္မ်ား၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္စုစုေပါင္းၾကာျမင့္ခ်ိန္တစ္နာရီေက်ာ္သည္အထိလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
 
ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ညေန(၅)နာရီ(၁၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္“ဗုေဒၶါရြာ”အတြင္းရွိလူေနအိမ္မ်ားကိုထိမွန္ခဲ့သည္။၎တို႔အထဲတြင္ဦးလွထြန္းစိန္-ေဒၚလွသန္းစိန္တို႔၏ေနအိမ္သည္လည္းတစ္အိမ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။အိမ္ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ားအားထိခိုက္ခဲ့ျခင္းရွိ-မရွိဆို သည္ကို ေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ဤကဲ့သို႔ရြာအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွေရာ့ကတ္မ်ား၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုလက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 
ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မ်ားအထဲတြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္၎တို႔တပ္ဖြဲ႕ရွိရာေနရာသို႔မွားယြင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္တပ္မ(၂၂)မွေသဆံုးသူမ်ားရွိခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာသင့္ရန္သူ႔အေလာင္းတစ္ေလာင္းႏွင့္ လက္နက္ငယ္တစ္လက္ကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွွစ္၊ မတ္လ(၁၂) ရက္၊ ည(၁၀) နာရီ (၁၄ ) မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။

AA INFO DESK
AA INFO DES
AA INFO DESK
AA INFO DESK
About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA