၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃/၂၄/၂၅/၂၆/၂၇) ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

မတ္လ(၂၃)၊စေနေန႔(ရေသ့ေတာင္)
 
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာအေနာက္ေတာင္ဖက္ ၂.၃ ကီလိုမီတာအကြာ ေတာင္ေၾကာတြင္ အင္အား(၂၀၀)ခန္႔ရွိေသာ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ညေန(၅) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ညေန (၈) နာရီေက်ာ္သည္အထိတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  (ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ကင္းပြန္းေခ်ာင္းရြာ” အေရွ႕ဖက္ (၂.၂) ကီလိုမီတာအကြာ အေဝးေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။)

သံုးနာရီနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး၎တိုက္ပြဲအတြင္းဗမာစစ္တပ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားကို”ကန္ေဇာက္”မွေန၍ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္သံုးနာရီအတြင္း မိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားအရ(၃၀၆) ႀကိမ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။

မတ္လ(၂၄) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ (မင္းျပား)

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္လည္းမင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာ္ကရြာေျမာက္ဖက္၊(၁)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္လည္းအင္အား(၈၀)ခန္႔ရွိေသာဗမာနယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္စခန္းခ်ေနေသာေနရာအားမိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲသည္လည္း (၂) နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

မတ္လ(၂၅) ရက္၊ တနလာၤေန႔(ရေသ့ေတာင္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ( ၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စကခ(၁၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ (၅၅၁) ဒံုးသိမ္တပ္ရင္းမွ ညေန(၅)နာရီ(၅၈) မိနစ္မွ(၇)နာရီ(၃၆)မိနစ္အတြင္း၁၂၂မမ(သို႔မဟုတ္)၁၀၅မမဟုယူဆရေသာလက္နက္ႀကီး(၁၃)ႀကိမ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎(၁၃) အႀကိမ္အတြင္းမွ (၂) ႀကိမ္မွ ဖုန္ညိဳလိပ္ရြာ၌ တစ္လံုးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္လံုးမွာ အလယ္ေခ်ာင္းရြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ဖုန္ညိဳလိပ္ရြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲသည့့္ျဖစ္စဥ္တြင္က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းအနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္(၂)၏ဇနီးအားလက္နက္ႀကီးစထိမွန္ခဲ့ၿပီးအလယ္ရြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မႈပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း၊အရပ္သားမ်ားအားထိမွန္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ထို႔အျပင္ဗမာစစ္တပ္သည္သရက္ျပင္ရြာ၊ျမွားေခ်ာင္းရြာ၊ ထိပ္တူးေပါက္ရြာအနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွလည္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ေနခဲ့သည္။ထို႔အျပင္”ကန္ေဇာက္”တပ္မွလည္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ေျမာက္ဦးမင္းျပားၿမိဳ႕အစပ္တြင္တည္႐ွိေသာေတာင္တန္းမ်ားေပၚသို႔ဟတ္စကီး(၂)စီးျဖင့္၄၅မိနစ္ၾကာဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုေန႔လည္(၁)နာရီႏွင့္(၁)နာရီ(၄၅)မိနစ္အၾကားတြင္ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၎ေနရာသည္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊”ေက်ာင္းေတာင္”႐ြာ၊အေ႐ွ႕ေျမာက္(၁၀) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္႐ွိၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕အပိုင္ထဲတြင္ပါဝင္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔၊ညေန(၃)နာရီ(၂၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္”ကလက္ေခ်ာင္း”အတြင္းရန္သူ၏ဆန္အိတ္(၄၀)အပါအဝင္ရိကၡာစက္ေလွ(၅)စီးကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီးစက္ေလွပိုင္႐ွင္မ်ားအားေကာင္းမြန္စြာျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။႐ြာသားမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ေသာအဖိုးအခမ်ားကိုျပန္လည္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ယခုအခ်ိန္ကာလအတြင္းရန္သူသည္အရပ္သားစက္ေလွသမားမ်ားကိုေငြေၾကးအဖိုးအခမ်ားေပးကာ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကိုေတြ႕ေနရသည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ေျမာက္ဦးရဲတပ္ရင္း(20°36’42.06″N93°12’16.28″E)မွေန၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ကူပစ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔သာမကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာေနရာမ်ားသို႔ပါလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္းေန႔တိုင္းျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

မတ္လ(၂၆) ရက္၊ အဂၤါေန႔(ေျမာက္ဦး၊ရေသ့ေတာင္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆) ရက္၊ ညဉ့္(၁) နာရီ (၃၅) မိနစ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊”က်ီရာျပင္႐ြာ”အေနာက္ေတာင္ဖက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိ”လင္းေႁမြေတာင္”တြင္႐ွိေသာဗမာစစ္တပ္၏ခလရ၂၇၀(စစ္ေတြ)၊ေရခ်မ္းျပင္အေျခစိုက္တပ္ဖြဲ႕ႏွင္မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း၏ကြန္မန္ဒိုစစ္ေၾကာင္းမွဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။တိုက္ပြဲၾကာျမင့္ခ်ိန္(၅)နာရီခြဲနီးပါး႐ွိခဲ့ၿပီးနံနက္(၆)နာရီခန္႔တြင္အျပတ္အသတ္ေခ်မႈန္းၿပီးေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာႏိုင္ခဲ့သည္။မိမိတို႔ဖက္မွအက်အဆံုး၊ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖင့္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခလရ(၂၇၀) မွ (ထိခိုက္ႏွင့္က်ဆံုးစုစုေပါင္း-၅၀ ေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊”ေဒါင္းေတာင္႐ိုး႐ြာ”မွေန၍လက္နက္ႀကီး(၁၀၅မမဟုယူဆ)ျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၁၁၉) ႀကိမ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕၊ပဲသဒူ႐ြာအေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္႐ွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္သို႔မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔၊ညေန(၃)နာရီပတ္ဝန္းက်င္မွ(၃)နာရီခြဲအထိရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၆)ရက္၊နံနက္(၁၀)နာရီ(၁၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕၊”ပဲသဒူ႐ြာ”အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ပန္းေပါင္း႐ြာအေ႐ွ႕ဖက္(၉.၅)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚသို႔လည္းရဟတ္ယာဥ္(၃)စီးျဖင့္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုေန႔လည္(၁)နာရီ(၄၀)မိနစ္မွညေန(၃) နာရီေက်ာ္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မတ္လ(၂၇) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔၌ႏွစ္ဖက္ႀကီးႀကီးမားမားရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမ႐ွိေသာ္လည္းလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးသာ႐ွိခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္တစ္ေန႔လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ျမန္မာ့စစ္တပ္ႏွင့္အတူတကြစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေနျခင္း၊ျမန္မာစစ္တပ္မွရဲစခန္းမ်ားကိုခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ကာရဲစခန္းမ်ားမွေန၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကိုေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

ဤသည္မွာျပည္သူလူထု၏အသက္အိုးအိမ္မ်ားကိုကာကြယ္ေနေသာရဲတပ္ဖြဲ႕၏လုပ္ရပ္ကုိေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္“ရဲအလုပ္ကိုရဲလုပ္ၾကပါ”ဟုထပ္မံအသိေပးလိုပါသည္။ထို႔အျပင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအတူတကြပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားမရွိၾကရန္ေစတနာျဖင့္ထပ္မံအသိေပးလိုက္ပါသည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတစိုက္မတ္မတ္ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားရခိုင္ျပည္အႏွ႔႔ံေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။တဆက္တည္းတြင္ဗမာစစ္တပ္၏ရခိုင္ေဒသအတြင္းစစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္းတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

သာဓကအားျဖင့္ရခုိင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္”အမ်က္ေတာင္”ေက်းရြာမွဦးေမာင္ေမာင္ေခ်၊(အဖဦးဘသိန္း)အသက္(၃၃)ႏွစ္အားမတ္လ(၂၅)ရက္၊ေန႔လည္(၁၂)နာရီ(၄၀)မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ေရစိုးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သည္။ေသဆံုးသူကူတိုးသမားသည္နံနက္၁၀နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္ရီခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္အားကူတုိးပုိ႔ၿပီးအျပန္၌ေရစုိးေခ်ာင္ေက်းရြာမွျမန္မာစစ္တပ္၏အေျခခ်ဗ်ဴဟာစစ္သားမ်ားမွပစ္ခတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဤကဲ့သို႔အရပ္သားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ေနျခင္းမွာစစ္ရာဇဝတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္တပ္မ(၂၂)ႏွင့္တပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား၊ရခိုင္အေျခစိုက္တပ္ရင္းမ်ားသည္အရပ္သားမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွာ စစ္ရာဇဝတ္ခု႐ံုးအားေျဗာင္က်က်စိန္ေခၚေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္အားကစားဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္သြားလာေနၾကသူမ်ားကိုလည္းရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟုစြပ္စြဲကာ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္းယခုရက္မ်ားတြင္ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာေနရပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ဗမာစစ္တပ္မွ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ထားေသာ ရက္ေပါင္း ၁၃၀ အတြင္းမွ ရက္ေပါင္း (၉၄) ရက္ျပည့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ထပ္(၃၆)ရက္က်န္ေနေသးသည္။တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္သည္စစ္အင္အား၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုရခိုင္ျပည္အတြင္းဆက္တိုက္ပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
 
မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္းဗမာစစ္တပ္မွထိုးစစ္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗမာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္စစ္ေရးဖိအားမ်ားကိုလိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ဧၿပီလ(၃၀)မတိုင္မီရက္သတၱပတ္ကာလမ်ားအတြင္းအသြားအလာ၊အေနအထိုင္မ်ားကို သတိဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္သြားလာေနထိုင္ၾကရန္ အထူးအေလးအနက္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႔၊ တြင္ေရးတင္ပါသည္။

AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
About Arakan Army 158 Articles
ULA and AA