၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃) ရက္ ေန႔ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃)ရက္ေန႔၌ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ဥႆလင္းေခ်ာင္းအေနာက္ဖက္၊”ခန္ခေတာင္”ေၾကာတြင္နံနက္(၈)နာရီ(၁၅)မိနစ္ခန္႔မွစၿပီးေန႔လည္(၃)နာရီ(၁၀)မိနစ္အထိတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။(၇)နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိတိုက္ပြဲသည္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္တိုက္တပ္၏ တပ္မ(၅၅) သည္ အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ မိမိတို႔အား ေနရာသံုးခုမွ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။တစ္ေန႔လံုး ေတာက္ ေလွ်ာက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုတိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃)ရက္ေန႔၊နံနက္(၉)နာရီတြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေရစိုးေခ်ာင္း႐ြာအနီးတြင္ ေရစိုးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာမွ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္အထိနာသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္မတ္လ(၄)ရက္ေန႔၌ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ထိုးစစ္မ်ားကိုအ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျမႇင့္ျဖင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန ေသာေၾကာင့္ေနာက္ေန႔မ်ား၌ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္ၿပီးဆက္လက္ျပင္းထန္လာ မည့္အလားအလာမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလိုစိတ္မ႐ွိေသာ္လည္းဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွထပ္မံထိုး စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာမည္ဆိုပါက အေကာင္းဆံုးခုခံတံု႔ုျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

AA INFO DESK
About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA