၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ယေန႔၊မတ္လ(၆)ရက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာမတ္လ(၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ဆက္ လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၆)ရက္ေန႔၊ေန႔လယ္(၁၂)နာရီမွစ၍ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္း႐ွိ၊”ေက်ာက္ေပါက္႐ြာ”၏အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာအားလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာသံုးေနရာမွခပ္စိပ္စိပ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ယေန႔၏ပထမထိုးစစ္ကို(၁၂)နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းရန္သူအားတပ္လန္သြားသည္အထိမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူေန႔လယ္(၁)နာရီ(၄၅)မိနစ္တြင္တပ္မ(၂၂)သည္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ထိုးစစ္ကိုထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ယခုတိုက္ပြဲအတြင္းအထိအခိုက္အက်အဆံုး႐ွိေသာတပ္မ(၂၂ဘားအံ)လက္ေအာက္ခံ၊ကရင္ျပည္၊ၿမိဳင္ကေလးအေျခစိုက္၊ခမရ(၂၀၅)ထံမွလက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ထို႔အတူယမန္ေန႔၊မတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ျပန္ဆို႐ြာ”အေနာက္ေတာင္ဖက္(၅)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ေန႔လယ္ကတည္းကပင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္းယမန္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ားနည္းတူျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွပစ္ေသာလက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားသည္ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုေလာေလာ ဆယ္မသိရေသးပါ။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA