၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈/၉) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀)နာရီ(၄၅)မိနစ္တြင္စစ္ကူေပးရန္တက္လာေသာဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏ စကခ(၅) လက္ေအာက္ခံ၊ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ(၅၄၂) တပ္ရင္းႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊“ပီေခ်ာင္း”ေဒသ၊ရပ္ေခ်ာင္းဝ ေက်းရြာ အေနာက္ဖက္၊ (၆) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ(၇)ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူသည္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သလိုမတ္လ(၈) ရက္ေန႔ထိေတြ႔မႈတြင္လည္းခမရ(၅၄၂)မွ(၃)ဦးထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီး(မ်က္ျမင္)ထိခို္က္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာရန္သူ႔အားလိုက္လံ ေခ်မႈန္းလွ်က္ရွိသည္။မတ္လ(၈)ရက္တိုက္ပြဲအတြင္းခမရ(၅၄၂)ထံမွေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကိုထပ္မံသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သည္။

(၁) MA-1 (၂) လက္
(၂) MA က်ည္ဆံ (၂၄၆) ေတာင့္
(၃) ေမာ္တို႐ိုလာစကားေျပာစက္ (၂)လံုး
(၄) က်ည္ေဘာက္ (၉) ေဘာက္
(၅) ပစၥတိုက်ည္ (၈) ေတာင့္
(၆) မိုင္း (၄) လံုး
(၇) ဗိုလ္ႀကီး (—-) ၏ မွတ္စုစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္အျခားေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ၿခိတ္ေခ်ာင္းရြာေျမာက္ဖက္ရွိ“ၿခိတ္ေခ်ာင္း”အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ပီေတာင္ႏွင့္ခန္ခ ေတာင္မ်ားသို႔ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။
 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္၊ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ျပန္ဆိုရြာေတာင္ဖက္(၅.၅)ကီလိုမီတာတြင္စကခ(၅)လက္ေအာက္ခံ၊ ဂြအေျခစိုက္ ခမရ (၅၆၃) ႏွင့္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးညေန(၄)နာရီ(၃၀)မိနစ္အထိတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွစက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္မိနစ္(၂၅)မိနစ္ခန္႔ၾကာလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္အထိတိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယခုတုိက္ပြဲတြင္လည္းမိမိတို႔သည္ခမရ(၅၆၃) အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုတိုက္ပြဲတြင္လည္းမိမိတို႔သည္ခမရ(၅၆၃)ထံမွ-

(၁) က်ဆံုးအေလာင္းတစ္ေလာင္း
(၂) ၆၀ မမ တစ္လက္၊ ၈၀ မမ တစ္လက္ အပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ( စာရင္းျပဳလုပ္ေနဆဲ)
(၃) Backhoe ဘက္ဟိုး (၁၆) စီး
(၄) တိုယိုတာကား (၁) စီး
(၅) ေက်ာက္တင္ကား (၁)စီး
တို႔ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္မတ္လတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းအထိအခိုက္အက်အဆံုးဆက္လက္မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

ရန္သူအားရဲဝ့ံေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉) ရက္

AA INFO DESK
About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA