၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉) ရက္ ၊ဗ်ဳဟာမႉးေနထိုင္ေသာစခန္းအား အၿပီးသတ္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေသာတိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္၊ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ျပန္ဆိုရြာေတာင္ဖက္(၅.၅)ကီလိုမီတာတြင္စကခ(၅)လက္ေအာက္ခံ၊ဂြအေျခစိုက္ခမရ(၅၆၃)ႏွင့္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။(ဖမ္းဆီးရမိေသာသံု႔ပန္းမ်ားေျပာျပခ်က္အရယခုေနရာမွာဗ်ဴဟာမႉးယာယီအေျခစိုက္ေနေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိခဲ့ရသည္။)မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းမွဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနေသာရန္သူအားလိုက္လံတိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။

မတ္လ(၉)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးညေန(၄)နာရီ(၃၀)မိနစ္အထိတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တို္က္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ေန႔လယ္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွစက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္မိနစ္(၂၅)မိနစ္ခန္႔ၾကာလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္အထိတိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ယခုတုိက္ပြဲတြင္လည္းမတ္လအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားထဲတြင္အျပင္းထန္ဆံုးတိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖင့္ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းအားညေန(၆)နာရီခန္႔တြင္အၿပီးသတ္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ထံမွ

(၁) ၈၁ မမေျပာင္းရွည္ (၁) လက္

(၂) ၈၁ မမ ဗံုးသီး (၁၄)လံုး

(၃) ၆၀ မမ ေျပာင္းရွည္ ခ်ိန္ခြင္ပါ အစံု(၂) လက္

(၄) ၆၀ မမ ဗံုးသီး (၂၀) လံုး

(၅) ၆၀ မမ ပို႔ယမ္းထုပ္ (၂၃၁) ထုပ္

(၆)RPG-7ဗံုးသီး(၂၇) လံုး

(၇)RPG-7ပို႔က်ည္ (၁၃) ခု

(၈) BA-100 ဗံုးသီး (၁၆) လံုး

(၉) MA-1 (၃) လက္

(၁၀) MA-2 (၂) လက္

(၁၁) MA-3 (၃) လက္

(၁၂) MA-4 (၁) လက္

(၁၃) MA Series က်ည္ေဘာက္ (၁၆)ေဘာက္

(၁၄)လက္နက္ငယ္က်ည္ (၂၂၈၅) ေတာင့္

(၁၅)MG-42 က်ည္(၂၂၃) ေတာင့္

(၁၆) ၉ မမ က်ည္ (၁၈)ေတာင့္

(၁၇) ပစၥတိုက်ည္ေဘာက္ (၁) ခု

(၁၈) ေဘာက္ဝိုင္း (၃) ခု

(၁၉) မိုင္းငယ္ (၉) လံုး

(၂၀) EY (၁၂) လံုး

(၂၁) ကြန္ထ႐ိုးရမုတ္ Remote Control (၃) ခု

(၂၂) သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္(၁) ခု

(၂၃) ေျမပံုႀကီး (၁) ခ်ပ္

(၂၄) PHANTOM အမ်ိဳးအစား Drone ဒ႐ုန္းအျဖဴ(၂) စီး

(၂၅) GPS (၂) လံုး

(၂၆) မိုင္း႐ွာစက္ (၃)ခု

(၂၇) ကြန္ျပဴတာ လက္ေတာ့ (၃) လံုး

(၂၈) မွန္ေျပာင္း (၁) ခု

(၂၉) အထိုင္စက္ႀကီး (၃) လံုး

(၃၀) အထိုင္စက္အေသး (၁) ခု

(၃၁) ဆက္သြယ္ေရး နားၾကပ္ (၁) ခု

(၃၂) တိုင္(၃) ေခ်ာင္းေထာက္စကားေျပာစက္(၁) လံုး

(၃၃) အထိုင္ဖုန္း (၁) လံုး

(၃၄) Motorola စကားေျပာစက္(၃) လံုး

(၃၅) စကားေျပာစက္(RT) စက္ (၄) လံုး

(၃၆) ဘထၳရီအိုးအေသး (၃) လံုး

(၃၇) ဗဟိုအင္ဗာတာ (၁) လံုး

(၃၈) Backhoe ေျမတူးကား (၁၆) စီး

(၃၉) Toyota ကား (၁) စီး

(၄၀) ေက်ာက္တင္ကား (၁) စီး

(၄၁) စာ႐ြက္စာတမ္း (၁) အိတ္ တို႔အျပင္ သံု႔ပန္း(၁၁) ဦးတို႔ကိုလည္းလက္ရဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ (သံု႔ပန္းမ်ားကိုစစ္ေဆးေနဆဲ)

ရန္သူအားရဲဝ့ံေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
AA INFO DESK
About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA