၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆/၁၇/၁၈/၁၉/၂၀/၂၁/၂၂/၂၃) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆/၁၇/၁၈/၁၉/၂၀/၂၁/၂၂/၂၃) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

မတ္လ(၁၆) ရက္ (ပလက္ဝ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ဘူးသီးေတာင္)

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပီးေခ်ာင္းေဒသ၊”ရပ္ေခ်ာင္းဝ ရြာ” အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚသို႔ BP-65 , BP-66 နယ္စပ္မွတ္တိုင္မ်ားမွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ နံနက္ (၇) နာရီ (၃၀) မိနစ္မွ ညေန (၄) နာရီခန္႔အထိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ (၅၀) ႀကိမ္အထိ ရွိခဲ့သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ သံေခ်ာင္း၊သံေဘာင္မ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ ေဆာင္လာသည့္ MV YADANARWIN 7 အမည္ရွိသေဘာၤအားမိမိတို႔ လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းမွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “သဲမဝရြာ”အနီးတြင္ ေခတၱထိန္းသိမ္းၿပီး ၎သေဘာၤအားေရွ႕ဆက္ သြား ၍မရႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ပလက္ဝ ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ကာေန႔တိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ သေဘာၤမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သြားလာျခင္းမျပဳၾကရန္မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထုတ္၍လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာမွတစ္ဆင့္အသိေပး၍လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ သြားလာရာတြင္ မိမိတို႔ထံ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားရန္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္-ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ MV YADANARWIN 7 သေဘာၤမွာ မိမိတို႔ထံတစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ထိန္းသိမ္းရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ၎သေဘာၤေပၚတြင္ပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လက္ရွိ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူ႔ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အကူအညီမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါသေဘာၤအား ေရွ႕ဆက္ မသြားႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာၤေပၚတြင္လိုက္ပါလာသူ (၁၀) ေယာက္စလံုးကိုလည္း လံုၿခံဳေဘးကင္းရာ သို႔ပို႔ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္၊ညေန (၆) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ဗုေဒၶါရြာ” အေနာက္ ဖက္ ေတာင္တန္းေပၚတြင္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္လာခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔မွ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းမွာ မတ္လ(၇) ရက္ကတည္းကပင္ မိမိတို႔ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ၎ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအား တစ္ပတ္နီးပါးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္အေနျဖင့္လည္း မတ္္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝေဒသအတြင္း ယာယီဗ်ဴဟာကုန္း အသိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္, ေနာက္ထပ္ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေခ်မႈန္းျခင္း မခံရေစရန္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို တစ္ညလံုးပစ္ကူေပး၍ အစြမ္းကုန္ကယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားရသည့္တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ေန႔ လံုးျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ၊ ေလေၾကာင္းမွ ညပိုင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ရခိုင္ေဒသအတြင္းစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခို္က္က်ဆံုးမႈ (၃၀) ဦးအထက္ရွိခဲ့သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၄) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔၊ ညေန (၃) နာရီခန္႔တြင္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ “ရပ္ေခ်ာင္းရြာ”အေနာက္ဖက္ (၆)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း တစ္နာရီခန္႔အၾကာ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 မတ္လ(၁၇) ရက္ (ပလက္ဝ၊ပုဏၰားကၽြန္း၊ဘူးသီးေတာင္၊ ေျမာက္ဦး)

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ရပ္ေခ်ာင္းဝရြာ” အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ား ေပၚသို႔ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕မ်ားသည္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-65 ႏွင့္ BP-66 မ်ားမွေန၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ယမန္ေန႔ နည္းတူေတာက္ ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ (မိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားအရ နံနက္ (၇) နာရီ (၃၀) မိနစ္မွ ညေန(၄) နာရီခန္႔အထိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၁၀၀) ခန္႔အထိရွိခဲ့သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔၊ ညေန(၆) နာရီခန္႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “သရက္ခ်ိဳရြာ” ေတာင္ ဖက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာ အေဝးတြင္ ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ယာဥ္တန္းအားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ ခဲ့သည္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ဖံံုညိဳလိပ္ရြာ”  ႏွင့္ “သရက္ျပင္ရြာ”အၾကားတြင္လည္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ အႏွံ႔ျပဳလုပ္ေနေသာ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ည (၁၀) နာရီ (၄၈) မိနစ္တြင္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲမွာ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အထိအခိုက္အက် အဆံုးမ်ားကို မသိရခဲ့ပါ။

(၄) ထို႔အျပင္ မတ္လ(၁၇) ေန႔၊နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ “ေက်ာင္းေတာင္ရြာ”အေရွ႕ ေျမာက္ ဖက္(၄.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ နာရီဝက္ခန္႔ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗမာစစ္တပ္သည္ တပ္လန္သြားၿပီး နံနက္ (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ ႀကိမ္ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍လည္း အက်အဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိ သူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၄) ဦးက်ဆံုး (မ်က္ျမင္) ခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား(အမ်ားအျပားရွိခဲ့) လည္းရွိခဲ့သည္။

မတ္လ (၁၈) ရက္ (ရခိုင္ဘဂၤလာနယ္စပ္၊ ေျမာက္ဦး)

(၁)၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လည္း ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္ BP-67 ႏွင့္ BP-68 ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာ မ်ားသို႔ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔အား အင္အား အလံုးအရင္း (ခန္႔မွန္း ၄၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ယာယီဗ်ဴဟာကုန္း႐ံႈးေၾကြးအၿငိဳးျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္လာ ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညေန (၂) နာရီ (၃၅) မိနစ္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ျပန္ဆိုရြာ” အေနာက္ေတာင္ဖက္ (၅) ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈) ရက္၊ ညေန (၆) နာရီ (၀၅) မိနစ္တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေရွ႕ဖက္ (၂.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာစပ္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲ အတြင္း ရန္သူ႕ဖက္မွ (၇) ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲ၏ထူးျခားခ်က္မွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဘက္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားေသာ ဗမာစစ္သားမ်ားကိုတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းေတြ႕ေနရ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၃) ဤသည္မွာ ဗမာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ပံုမွား႐ိုက္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ လူထုအထင္အျမင္လြဲမွားမႈေအာင္ ၊မလုိလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားလာေအာင္ တမင္တကာၾကံစည္ အားထုတ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၄) ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဘက္တံဆိပ္၊ ယူနီေဖာင္းမ်ားျဖင့္ သြားလာေနၾက သူမ်ား ကိုေတြ႕ျမင္မႈမ်ားရွိပါကလည္း သတိထားၾကရန္ကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလမ်ား အတြင္း ရန္သူ၏ပံုမွား႐ိုက္႐ိုက္ျခင္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေစရန္ သတိရွိရွိျဖင့္ စုစည္းရင္ဆိုင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။

မတ္လ(၁၉) ရက္ (ဘူးသီးေတာင္၊ ေျမာက္ဦး)

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ကြမ္းေတာင္ရြာ” ႏွင့္ “စပါးထားရြာ”အၾကားတြင္ ခန္႔မွန္းအင္အား(၁၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ဗမာစစ္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ သည္ နံနက္ (၁၀)နာရီ မွ (၁၁) နာရီ (၃၀) မိနစ္ခန္႔အထိ တစ္နာရီႏွင့္သံုးဆယ္မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ဗမာ စစ္တပ္သည္ ကြမ္းေတာင္ရြာမွ စပါးထားရြာသို႔လာသည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လက္နက္ငယ္မ်ား ျဖင့္ ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၿပီး မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းရွိရာေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ “ပန္းေပါင္းရြာ”၏ အေရွ႕ဖက္ (၁၀) ကီလိုမီတာခန္႔တြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ညေန(၄) နာရီပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ဤေနရာအား နံနက္ (၆) နာရီ(၂၀) မိနစ္မွစတင္ၿပီး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ (၈) ႀကိမ္တိုင္ လာေရာက္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ရွင္းလင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေရာ့ကတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အႀကိမ္အေရ အတြက္(၈) ႀကိမ္ အထိရွိခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ “ရန္သူ႔ဗံုးသီးမ်ားမွာ အရင္ေန႔မ်ားထက္ ပို၍ႀကီးမား” ေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဂုန္ကၽြန္းရြာ၊ ဆင္အိုးရြာ၊ ႏွင့္ ကုုုုုုလားရြာမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ေန႔လံုးနီးပါး ေတာက္ေလွ်ာက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ညေန(၄) နာရီပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမျပင္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “တိတ္တူးေပါက္ရြာ” ႏွင့္ “ႏြား႐ံုေတာင္ရြာ” အၾကားတြင္ ခန္႔မွန္းအင္အား (၂၀၀) ေက်ာ္ရွိေသာ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ သည္ ည(၈) နာရီ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ ဗမာစစ္တပ္သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားကို ထိေတြ႕မႈရွိေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္း မွသာမက ခမရ (၅၅၁) ဒုန္းသိမ္တပ္ရင္းမွလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (ဒုန္းသိ္မ္တပ္ရင္းမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ႀကီးအေရအတြက္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တို္က္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စံဂိုးေတာင္၊ ရွပ္ရွားေတာင္၊ အာဘူ( ကုလား) ရြာတို႔တြင္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရသည့္အျပင္ ရြာသားအခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မတ္လ(၂၀) ရက္ (ေျမာက္ဦး)

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ “ပန္းေပါင္းရြာ”အေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဗမာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၂၀၅) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္ (၁၁) နာရီပတ္ဝန္းက်င္မွ ညေန (၅) နာရီခန္႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၂) ယခုတိုက္ပြဲေနရာ၌ လြန္ခဲ့ေသာေလးရက္ ၊မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အထိနာ သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္သူသည္ယခုတစ္ႀကိမ္အင္အားအလံုးအရင္း ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

 (၃) ဗမာစစ္တပ္သည္ ဟတ္စကီးနွစ္စီး ေပၚမွပစ္ကူမ်ားအျပင္ လက္နက္ႀကီးအေျမာက္အျမားပစ္ခတ္ၿပီး မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားမွ ေျပာင္ေျမာက္စြာခုခံကာကြယ္ ႏိုင္ ခဲ့သည့္အျပင္ ရန္သူသည္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ တပ္လန္ခဲ့ရေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ခုခံကာကြယ္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

မတ္လ(၂၁) ရက္ (ေျမာက္ဦး၊ဘူးသီးေတာင္၊ ပလက္ဝ)

(၁)၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ “ဒိုင္းသားရြာ”အေရွ႕ေျမာက္ (၄) ကီလိုမီတာအကြာအ ေဝးတြင္ ရန္သူ႔အင္အား (၄၀၀)ခန္႔ရွိေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တို႔ သည္ နံနက္(၉) နာရီတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲသည္လည္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ မိမိတို႔ ရွိရာ ေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၄၀) ဦးခန္႔ (ထိခိုက္ႏွင့္ေသဆံုး) ရွိႏိုင္သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ဥႆလင္းေခ်ာင္း၊ “ဆတ္လိုင္ဝရြာ”အေနာက္ဖက္ (၆) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာရွိ “ခန္ခေတာင္တန္း” ေပၚတြင္လည္း ညေန(၃) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ(၂၂) ရက္ (ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေျမာက္ဦး)

(၁)၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ေအာက္သင္ပုန္းတန္းရြာ” အေရွ႕ဖက္ (၁.၃) ကီလိုမီတာေတာင္တန္းေပၚတြင္ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မွစတင္ၿပီး တစ္နာရီခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခို္က္အက်အဆံုးမ်ားရွိခဲ့ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ လည္း စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦး ရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

(၂)၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ကရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ (၂) ကီလုိမီတာ အကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ မိမိတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ညေန (၅) နာရီ (၃၅) မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ၎ေနရာ၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၂၀) တြင္ စတင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း နာရီဝက္အၾကာတြင္တပ္လန္သြားၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ကန္ေဇာက္မွ ေန၍ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ညေန(၅) နာရီ(၃၅) မိနစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံထိုးစစ္ ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညေန(၇) နာရီအထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္အထိ ယခုတိုက္ပြဲသည္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားအေကာင္းဆံုးခုခံထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၂) ရက္ေန႔၊ ည(၈) နာရီ (၄၀) မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းသားေတာင္ရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ (၂.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး ကားလမ္းေပၚတြင္ ပလက္ဝဖက္မွဆင္းလာေသာ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ဗမာစစ္တပ္၏ (၁၆) စီးပါ စစ္ယာဥ္တန္းအားၾကားျဖတ္ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎စစ္ကား (၁၆) စီးထဲမွ (၃) စီးအားေရွ႕ဆက္တိုး၍မရႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၄) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၂) ရက္ေန႔၊ ညေန(၄) နာရီ (၂၅) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေဂါင္းေခ်ာင္း ရြာ ႏွင့္ ခ႐ုေခ်ာင္းရြာ အၾကားတြင္လည္း ႏွစ္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ (၂၃) ရက္ (ေျမာက္ဦး၊ ပုဏၰားကၽြန္း)

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၂) နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေပါင္းရြာအေရွ႕ဖက္ (၁၀) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးရိွ ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းတို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္၊ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္လည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ (၄.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရိွ ေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ မိမိတို႔ရိွရာေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၅) ဦးက်ဆံုး (မ်က္ျမင္) ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ေနရာ (၃) ေနရာမွ တၿပိဳင္နက္တည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ယိုးေခ်ာင္းအေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း ခန္႔မွန္းအင္အား(၂၀၀) ခန္႔႐ွိေသာ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ညေန(၅) နာရီခန္႔မွစတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမွာ ည(၇) နာရီခန္႔အထိ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ဗမာစစ္တပ္သည္ ကန္ေဇာက္မွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ နံနက္(၉) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီး ညေန(၅) နာရီခန္႔မွ ထိုးစစ္ကိုစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔နံနက္(၉) နာရီမွ ညေန(၉) နာရီအထိ တစ္ေန႔လံုး လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၃၀၀) သံုးရာေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။

သံုးသပ္ခ်က

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔မွ () ရက္ေန႔အထိရခိုင္ျပည္ေနရာအႏွံ႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ က်ဆံုးသူႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူစုစုေပါင္း( ၁၂၀) ေက်ာ္အထိရွိႏိုင္သည္။ (မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္မ်က္ျမင္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ)

ဗမာစစ္တပ္သည္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားသို႔သာမက တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားျခင္း မရွိေသာေနရာမ်ား၊ တိုက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာေနရာ၊ရပ္ရြာ၊ၿမိဳ႕မ်ားေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကို ယခုရက္မ်ားအတြင္ ဆက္တိုက္ျပဳ လုပ္ေနခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေနျခင္း၊ ယာယီဗ်ဴဟာကုန္းအသိမ္းခံရျခင္း၊ ပိတ္မိေနေသာ တပ္ရင္းတစ္ခုအား မရမကဆြဲထုတ္ခဲ့ရသည္အထိ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္အထိနာေနျခင္းတို႔အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျပာပေလာက္သည့္ သက္ေသမ်ားမျပႏိုင္ျခင္းတို႔အျပင္ ဗမာစစ္တပ္၏လုပ္ေနက် ရက္စက္ယုတ္မာ ေအာက္တန္းက်ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ အစိုးရစစ္တပ္ တစ္ခု၏ ေအာက္တန္းက်မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၅ ) ရက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ေတာင္ရြာအတြင္းသို႔လည္းေကာင္း မိမိတို႔ႏွင့္ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား မရွိဘဲ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစုလိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ ေသနတ္တြင္လွံစြပ္တပ္၍ ထိုးသြင္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏြား၊ဝက္၊ၾကက္ အစရွိေသာတိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခိုးယူ လုယက္ျခင္း အစရွိေသာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ဗမာစစ္တပ္မွ ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

ပိုမိုဆိုးဝါးသည္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျဖင္းမရွိဘဲ တိုက္ပြဲအတုမ်ားဖန္တီးကာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕(စည္ေတာင္) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူလူထုမ်ားေသဆံုးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မွာ ေန႔တိုင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ Crimes Against Humanity လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကိုလက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ေနျခင္း၊ စစ္ရာဇ ဝတ္မႈမ်ားကို ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔စြာတိမ္းေရွာင္ေနၾကရေသာ ရပ္ရြာမ်ား အတြင္းမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ၊ေငြ၊တိရစၧာန္မ်ားကိုခိုးယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ အကြက္ခ်အမႈဆင္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေနလွန္းထားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အေလာင္းေဖ်ာက္ျခင္း၊ စေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ သည္။ ဖက္ဆစ္ထက္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈမ်ားကို လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေဘးလြတ္ရာသို႔ ပုန္းခိုရန္ၾကိဳးစားေနၾကေသာသူမ်ားကို လည္း ရြာသူရြာသားမွန္းအျဖစ္ သိသာထင္ရွားေသာ္လည္း ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကို အေျခခံ၍ ရခိုင္လူထုမ်ားအေပၚ လက္ရဲဇက္ရဲျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္သူရခိုင္သားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားအေန ျဖင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာမွသိရွိႏိုင္အာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရေပမည္။

မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ရကၡိဳင့္ကံၾကမၼာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ဖိႏွိပ္သူတို႔ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္လက္တြဲကာတိုက္ပြဲဝင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၏ ေအာင္ပြဲသည္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ေအာင္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုတိုက္ေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕ေမာင္းထုတ္ပြဲတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕၏ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေနမႈ၊ လိမ္ညာ ဝါဒျဖန္႔ေနမႈ၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုေနမႈ၊ အမွန္တရားကိုေျဗာင္လိမ္ေနမႈမ်ားမည္မွ်ပင္ရွိေနေစကာမႈ ရကၡိဳင္အမ်ိဳး သားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွခ်မွတ္ထားေသာရကၡိတလမ္းစဥ္ႏွင့္အတူ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ေသာပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္ ခ်ီတက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ ရခိုင္ျပည္ေနရာအႏွ႔ံျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္)

AA INFO DESK
About Arakan Army 158 Articles
ULA and AA