၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ ႏွင့္ (၁၇) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာ” ႏွင့္” ေရဘုတ္႐ြာ”အၾကားတြင္ နံနက္ (၉) နာရီ (၅၀) မိနစ္အခ်ိန္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (မ်က္ျမင္-ထိခိုက္ႏွင့္က်ဆံုး) ၁၀ဦးခန္႔အထိ႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၅)/(၁၆) ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမ႐ွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လယ္ (၂) နာရီ (၄၂) မိနစ္ အခ်ိန္ တို႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ခ႐ုေခ်ာင္းရြာ”ႏွင့္ “သက္ေျပက်ရြာ”အၾကားတြင္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားတင္းကုတ္ရြာေတာင္ဘက္ (၁.၅)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၇) ရက္ေန႔၏ တတိယေျမာက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “သဲေတာ႐ြာ” ႏွင့္”ယိုးတ႐ုပ္ရြာ”အၾကားတြင္ အရပ္သားကားမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ၿပီးသူရဲေဘာေၾကာင္စြာ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္ပါခဲ့ေသာ ယာဥ္တန္းအားဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၎အရပ္သားကားႏွစ္စီးအနက္မွ တစ္စီးသည္ စစ္ေတြ၊ကုတင္(၁၀၀) ေဆး႐ံုအတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ အရပ္သားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္းမ႐ွိဘဲ အရပ္သားကားမ်ားကို အကာအကြယ္ယူကာ သြားလာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန့

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA