၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ကုန္ျပင္ရြာအေရွ႕ဖက္ေတာင္ေၾကာတြင္လည္းေကာင္း၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္“ေအာက္သားကန္ရြာ”အေရွ႕ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္လည္းေကာင္း ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းထိေတြ႕မႈမွာအခ်ိန္အနည္းငယ္သာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္းေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသည္ကား ညေန(၆)နာရီတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အင္အား(၂၀၀)ခန္႔ရွိေသာဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္လာ ေသာေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၆) ဦး (မ်က္ျမင္)က်ဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္းအထိနာသြားေသာဗမာနယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းထိုးစစ္မ်ားကိုထပ္မံျပဳ လုပ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာ ႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏ တစ္ဖက္သတ္ထိုးစစ္ကို ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူလက္တြဲကာရကၡိတလမ္းစဥ္အေကာင္အထည္ေပၚသည္အထိအေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္ရင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA