၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အစ႐ွိေသာၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊”နလိတ္႐ြာ” အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာတြင္ နံနက္(၉) နာရီ (၄၀) မိနစ္မွ (ေန႔လည္(၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း႐ွိရာေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ရန္အႀကိမ္ႀကိမ္ျကိဳးစားလာေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊”သစ္တစ္ပံု႐ြာ” အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း ေန႔လည္(၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔တြင္စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္ေလးဆယ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွ (၂) ဦးေသဆံုး(မ်က္ျမင္) ႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ(၅) ဦးထက္မနည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၃) ဦး႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ,ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ဥတၱလင္းေခ်ာင္း” ေက်ာက္ပလင္႐ြာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္(၈) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၂) ရက္၏တတိယေျမာက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ညေန(၃) နာရီ(၄၀) မိနစ္ မွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး (၅) နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္အထိတိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။ 

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တိုက္ပြဲအတြင္း,ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားႏိုင္ေသာတိုက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အလတ္စားဒဏ္ရာရ႐ွိသူအခ်ိဳ႕႐ွိခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အတြက္ တိုင္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္းၿပီးရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္ေသာစစ္သည္ေတာ္ေကာင္းမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။လက္နက္ႀကီး(၆၀ မမ၊ ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမ ) အစံုျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ (၇၀) ေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာလက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕လက္နက္ႀကီးေပါက္ကြဲမႈမွာ ယခင္ေန႔မ်ားႏွင့္မတူဘဲထူးျခားမႈမ်ား႐ွိေနသည္။ ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းဟုတ္/မဟုတ္ဆိုသည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။ အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းသိ႐ွိရမႈမ်ားကိုထပ္မံတင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၂) ရက္။

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA