၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃) (၂၅) ႏွင့္ (၂၆) ရက္ေန႔ ၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ “နလိတ္ရြာ”ေတာင္ဘက္ (၄) ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးေသာေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ (၁) နာရီနီးပါးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤတိ္ုက္ပြဲအတြင္းအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရခဲ့ပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၄) ရက္၌မိမိတို႔အေနျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားမ႐ွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ဥတၱလင္းေခ်ာင္း”အေနာက္ဘက္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။နံနက္ (၉) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးနာရီဝက္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ 

ရန္သူသည္တပ္လန္သြားၿပီးေနာက္,နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးမိနစ္ (၃၀) ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ဒုတိယအႀကိမ္ထိုးစစ္အၿပီးတြင္လည္းရန္သူသည္တပ္လန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံတက္မလာေတာ့ပါ။ ဤတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ေသာင္းက်န္းသူဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ ေသဆံုးသူ(၃)ဦး (မ်က္ျမင္) အျပင္ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပားလည္း႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ဆင္ေသျပင္႐ြာ” ႏွင့္” ေခါင္းတိုက္႐ြာ” အၾကားတြင္နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၅) မိနစ္မွ နံနက္(၁၁) နာရီ(၂၀) မိနစ္အထိ (၄၅) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယေန႔တိုက္ပဲြအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ “ေခြး”(စစ္ပြဲအတြင္း၌သံုးေသာေခြးဟုယူဆရ) တစ္ေကာင္အပါအဝင္ (၁၀) ဦးခန္႔က်ဆံုးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေသာဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရက္ဆက္နီးပါး႐ွိေနခဲ့ၿပီး ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာကာလအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ လည္းဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္,အဆမတန္မ်ားျပားေသာအင္အား၊လက္နက္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာရခိုင္ျပည္၏ေနရာအႏွံ့အျပား၌အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားထပ္ဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိေနပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၆) ရက္။


About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA