၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ(၁/၂/၃/၄) ရက္၊ရခိုင္ျပည္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္အားမတရားနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ထားသူတို႔အား ေမာင္းထုတ္ေနေသာတစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာအဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မွ်,စစ္ေရး၊ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ တစ္ဖြဲ႕တည္းသီးသန္႔ရပ္တည္ကာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား”ရကၡိတလမ္းစဥ္”ႏွင့္အတူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ေစေတာင္”ႏွင့္”ကန္ျပင္”အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ “သလူေခ်ာင္း”႐ြာ၊အေ႐ွ႕ဖက္ကမ္း၌ လည္းေကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္၊ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ႏြား႐ံုေတာင္”၏အေ႐ွ႕ဖက္ေတာင္တန္းေပၚ၌တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဇီးေခါင္း(Zee Hkaung)႐ြာအနီး၌ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔သည္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္/အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ား၌” ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဆင္ေရး”အျပင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ား၊ရဲတပ္ရင္းမ်ားအပါအဝင္ စစ္အင္အားအလြန္အကြ်ံသံုးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္လ(၂လ) နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရခိုင္ေဒသမွလြဲ၍ ျမန္မာျပည္၏ အျခားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ ရက္ေပါင္း(၁၂၀) ရပ္တန္႔ထားေၾကာင္းဒီဇင္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တစ္ဖြဲ႕တည္းအား ေဇာက္ခ်ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ယေန႔ ထက္အထိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ား ေန႔တိုင္းနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ထို႔အတူစစ္ေဘးေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားမွာလည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ျမင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။

ဗမာစစ္တပ္၏”ထိုးစစ္”ႏွင့္”ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဆင္ေရး”မ်ားေျကာင့္ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္ေန႔၊နံနက္(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ပန္ဇီ၊ ေက်ာင္းေတာင္၊ ကြ်န္းေပါက္ ႏွင့္ကထီးလွ( ခထီးလွ) ႐ွိ ရဲတပ္ရင္းစခန္းေလးခု(၄-ခု)ကို မလြဲမေ႐ွာင္သာေသာအေျခအေနေအာက္၌တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။

ရခိုင္ျပည္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္လူထု၊ ရခိုင္လူငယ္မ်ားအား မတရားထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးေနျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနျခင္း၊ ရဲအလုပ္ကိုရဲမလုပ္ဘဲ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းမ်ားကို သတိေပးေသာ္လည္း ပိုမိုအတင့္ရဲကာလက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာေနသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းယခုကဲ့သို႔သတိေပးတိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္သည္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ နံနက္(၈) နာရီမွ ညေန(၃) နာရီအထိေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွဗံုးအခ်ိဳ႕သည္”ကထီးလွ(ခထီးလွ) ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲထိမွန္မႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး႐ြာသားအခ်ိဳ႕ဗံုးစထိမွန္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ဗမာစစ္တပ္အေနျဖင့္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကိုမရပ္တန္႔ပါကမိမိတို႔အေနျဖင့္မလြဲမေ႐ွာင္သာခုခံကာကြယ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔ကတည္းကထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ခုခံတိုက္ခိုက္သူမ်ားမွလြဲ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရမိေသာသံု႔ပန္းမ်ား(က်ား ၁၄ + မ ၄ ဦး) အား အႏၲရာယ္ကင္းၿပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအေနအထားတစ္ခုေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစစ္သံု႔ပန္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လႊတ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ( Video ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္)

ယခုရက္မ်ားတိုက္ပြဲအတြင္း မိမိတု႔ိဖက္မွ စစ္သည္ေတာ္သံုးဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္သက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ အလတ္စား၊ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူအခ်ိဳ႕လည္း႐ွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္၊ ညေန(၉) နာရီ (၀၅) မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA