MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

J STM-26

J STM-China

ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း

MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၄) ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္

 

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ေဟာင္း) ခင္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ယခင္ UPWC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား မိမိတို႔ သံုးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး/တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA တို႔က အလြတ္သေဘာ မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

မိမိတို႕သံုးဖြဲ႕သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ NCCT/SD တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး အားလံုးေဆြးေႏြးသေဘာတူထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို အားလံုးအတူတကြ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး လိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ UPWC တို႔က သေဘာမတူခဲ့ပါ။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္ အစရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး တို႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ားအျပား တပ္စြဲေနရာခ်ထားလွ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တိုက္ပြဲအရိွန္ျမွင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ လတ္တေလာ အေျခအေန၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရခိုင္ေဒသ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား အျမစ္ျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုရန္ ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းခဲ့သည့္အေပၚ မိမိတို႔ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္၊ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔က မေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ/

ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA